Veel huiselijk geweld onder ouderen

15 februari 2018

Verschillende media melden dat er veel psychisch geweld is onder thuiswonende ouderen. Volgens onderzoek van het RIVM lijdt 4 procent van alle ouderen, zo’n 120.000 ouderen die thuis wonen onder belediging, pesterijen, kleinering of uitschelden. Ook kreeg 0,3 procent van de ouderen te maken met lichamelijk geweld en een even groot percentage met ongewenst seksueel gedrag. Daarnaast werd 1 procent van de thuis wonende ouderen financieel uitgebuit. De daders zijn vaak dichtbij te vinden: gezins- of familieleden, ex-partners of huisvrienden en nog schokkender hulpverleners zoals medewerkers van de thuiszorg of mantelzorgers.

Voormalig Rotterdams wethouder en momenteel minister van Volksgezondheid Hugo de Jong, vindt het cijfers om van te schrikken. Hij wil een landelijk waarschuwingsregister om het probleem aan te pakken.

Wat een triest bericht en toch ook weer niet verrassend. Al is voor het eerst in twintig jaar onderzoek gedaan naar mishandeling van ouderen die thuis wonen, helemaal nieuw zijn de cijfers niet. Al jaren circuleren cijfers van 200.000 ouderen die jaarlijks met mishandeling te maken krijgen. Dat cijfer was steeds een aanname, nu heeft het meer harde handen en voeten gekregen.

De vraag is of de maatregelen die de minister voorstaat wel afdoende zijn. Een waarschuwingsregister en trainen van professionals om mishandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken zijn prijzenswaardig, maar is het voldoende?

Een bottleneck is dat het meldpunt Veilig Thuis nu al overbelast is en bovendien vooral op kindermishandeling gericht. Het is dan ook niet zo vreemd dat 50PLUS Rotterdam in haar verkiezingsprogramma voor Rotterdam pleit voor een speciale wethouder voor ouderen.

50PLUS Rotterdam ziet het probleem van ouderenmishandeling al veel langer. Maar er is meer. De eenzame ouderen en dan met name de 75-plussers. Voormalige CDA- wethouder De Jong ging ze bezoeken en sloeg zich op de borst over dit project, dat volgens hem als enige in Nederland succesvol was in het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen.

50PLUS Rotterdam vraagt zich af of de groep oudere Rotterdammers inderdaad iets minder eenzaam zijn geworden. Niet iedereen is onder de indruk van de cijfers, of gelooft ze, ook al is elke oudere die niet meer eenzaam is natuurlijk winst.

Door te focussen, met een speciale wethouder, op de ouderen in Rotterdam kunnen we de stad en haar dienstverlening meer richten op wat voor ouderen goed is en daarmee de eenzaamheid voorkomen. En dat is in een stad waar we afstevenen op een derde van de Rotterdamse bevolking die tot de doelgroep ouderen hoort, dringend nodig.

Een wethouder gericht op ouderen kan zich ook bezighouden met de bereikbaarheid van ouderen op schriftelijk, telefonisch en persoonlijk gebied. Want ook een steeds verdere digitalisering is een vorm van ouderen mishandeling omdat juist deze groep digitaal niet altijd vaardig genoeg is. Dat mag Rotterdam haar bewoners niet aandoen, zeker de oudere bewoners niet.

Delen via: