Rotterdamse LeerWerkAkkoorden: ook voor ouderen?

22 maart 2019

50PLUS Rotterdam staat positief ten opzichte de Rotterdamse Leerwerkakkoorden.
Want te veel Rotterdammers hebben ondanks de economische groei nog steeds geen werk. Daarnaast is de arbeidsmarkt aan het veranderen. Sommige banen zullen verdwijnen en andere gaan eraan komen. Dat vergt bijscholing en omscholing.
Daarnaast kent de arbeidsmarkt nu grote onevenwichtigheden: sommige branches schreeuwen om personeel en kunnen ze niet vinden en tegelijkertijd zijn er dus nog veel mensen die aan de kant staan. Vooral veel ouderen vaak langdurig

Het is goed dat het college hierin wil samenwerken met het bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs. 50PLUS Rotterdam vindt namelijk dat het de plicht is van de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen om maatschappelijke problemen en misstanden die blijkbaar niet door het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld worden opgepakt te helpen oplossen.

Het (beroeps)onderwijs zal flexibeler moeten worden met haar aanbod, juist ook aan volwassenen. Het bedrijfsleven zal haar bijdrage moeten leveren aan het oplossen van het maatschappelijk probleem van aan de ene kant tekorten aan personeel en aan de andere 35.000 mensen in de bijstand waarvan helaas het merendeel 50plussers is.

Zo krijgen we een betere economie, maar ook gezondere en gelukkigere Rotterdammers, financieel, mentaal en fysiek.

50PLUS ziet dat het Leerwerkakkoord op 3 pijlers qua aandachtsgroepen wil inzetten.

Van school naar werk

50PLUS Rotterdam vindt ook dat Jongeren perspectief moeten hebben op werk, met op z’n minst een startkwalificatie om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Van werk naar werk

Een leven lang leren is zeker ook het motto waar 50PLUS Rotterdam voor pleit. Daarmee voorkom je dat mensen werkeloos worden. Maar daar hoort wel tijd, ruimte en geld voor te zijn. Slechts die 3 aspecten garanderen dat werknemers over kunnen stappen van een baan die gaat verdwijnen naar nieuwe toekomstbestendigere functies. Wat betreft de Haven, zal dit vanwege de gevolgen van de Energietransitie cruciaal zijn.

In het algemeen hoopt 50PLUS Rotterdam dat ook mensen van boven de 45 en zelfs van boven de 60 hier nu ook van zullen gaan profiteren. Veel signalen tot nu toe zijn dat oudere werknemers vaak niet meer worden gevraagd om cursussen op het werk te doen.

(Weer) aan het Werk

Maar de groep die wat 50PLUS Rotterdam betreft het hardste toe zijn aan nieuwe kansen op bestendig werk zijn de mensen die zonder werk zijn komen te zitten. Vooral voor ouderen is het dan heel moeilijk om weer nieuw werk te vinden. Alleen al 32 procent van de mensen in de bijstand is 55 jaar of ouder.

In het Rotterdamse LeerWerkAkkoord wordt de term 55+ slechts tweemaal genoemd.

En dat stelt 50PLUS Rotterdam toch teleur.

Want 50PLUS Rotterdam krijgt veel signalen dat sommige werkgevers een vacature liever vacant laten staan dan een vijftigplusser aan te nemen. Zelfs al voldoet een vijftigplusser aan alle kwalificaties die de vacante functie vraagt. Koudwatervrees volgens 50PLUS Rotterdam en wij hopen dat de LeerWerkAkkoorden die afgesloten worden met het bedrijfsleven deze angst wegneemt.

Op zich vindt 50PLUS het heel goed dat de LeerWerkakkoorden er zijn gekomen. En wij kijken uit naar andere LeerWerkakkoorden, zoals horeca, toerisme, zakelijke dienstverlening, zorg en onderwijs.

Lees hier de vragen die 50PLUS Rotterdam gesteld heeft.

Delen via: