Moet het raadgevend referendum sneuvelen?

22 februari 2018

In de Tweede kamer wordt momenteel gedebatteerd over het al dan niet afschaffen van het raadgevend referendum. Na een eerste poging wordt dit democratisch middel al aan de kant geschoven door de minister van Binnenlandse Zaken. Een minister van D66 notabene. Het middel zou volgens haar niet deugen of niet het juiste middel zijn voor onze volksdemocratie.

Het is de moeite waard om het eerste raadgevend referendum eens degelijk te analyseren. 50Plus Rotterdam ziet dat graag gebeuren. Want het eerste referendum over de Oekraïne was – en dat wisten vriend en vijand van te voren- totaal ongeschikt voor het ingezette middel. Met gevolg een politieke kontdraaierij. Negeren kon niet vanwege het politieke spel, maar uitvoeren daar had de Haagse politiek met Europese belangen ook geen zin in.

Maar deze analyse is nooit gemaakt. Dat publieke debat erover heeft nooit plaatsgevonden. Daar conclusies uit trekken zal nooit gebeuren. Nee hét instrument waar de samenleving, dus de inwoners zelf aan de knoppen kunnen zitten en de politici kunnen dwingen om ook eens echt te luisteren naar wat mensen voelen en vinden wordt door conservatieven direct om zeep geholpen. Het lijkt erop dat invloed van het volk op het besturen van onze samenleving veel politieke partijen kost wat kost willen voorkomen. Traditioneel, één keer in de vier jaar, inwoners laten stemmen is ruim afdoende! En die gedachte is niet leeftijdsafhankelijk; van jong tot oud wordt in sommige kringen zo gedacht!

Dat regeren en besturen betekent dat politieke partijen compromissen moet sluiten daar is geen twijfel over. Maar er zijn toch beginselen in elke politieke partij waar niet over te sjoemelen valt. Politieke partijen als het CDA in 2012 en de PvdA in 2017 kunnen uit eigen ervaring – met de desastreuze verkiezingsuitslagen als gevolg – daarover meepraten. Dat een politieke partij als D66 daar niet van leert is onbegrijpelijk. En als het kroonjuweel van D66 dan al sneuvelt ten behoeve van het landsbelang (wat overigens zeer discutabel is) dan hoeft D66 dat toch nog niet te verkopen alsof de ze het zelf bedacht heeft!

50PLUS Rotterdam is een politieke stroming van het midden. 50PLUS Rotterdam zoekt altijd naar het in kracht zetten van iedereen; de zogenaamde win/win/win situatie. Dat is de definitie van ‘Polderen’, een begrip waar Nederland ooit zo beroemd om was. Dat levert namelijk het werkelijke compromis op.

Maar dat polderen doen we in de politiek helaas allang niet meer en dus past een instrument als ‘Het referendum’ niet in het straatje van de veelal op macht beluste politieke partijen. Dat is ook de reden van het ontstaan van nieuwe politieke partijen; doelgroepen partijen zoals 50PLUS Rotterdam die weer opkomen voor belangen van oud en jong.

Het integraal besturen is mislukt en wordt met het verwerpen van nieuwe instrumenten als ‘Het referendum’ blootgelegd!

Als 50PLUS Rotterdam hopen wij maar dat dit in de besluitvorming de komende week in de Tweede Kamer meegenomen wordt door al die politieke partijen die zo graag dichter bij de samenleving willen staan en die de mond vol hebben over die zogenaamde participatiesamenleving.

Delen via: