50PLUS Rotterdam wil een verkeersveilige stad

15 maart 2018

 

De kwaliteit van de lucht in Rotterdam is de laatste jaren sterk verbetert. De maatregelen die onder andere verbieden dat (diesel)auto’s van voor een bepaald bouwjaar de stad in mogen. Deze maatregelen werpen hun vruchten af. Volgens metingen van TNO is de roetuitstoot met 40 procent gedaald en voldoen de meeste straten nu aan de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit.

Maar op het gebied van veiligheid is er meer mogelijk. Niet alleen lucht is belangrijk ook de fiets (en voetgangers) veiligheid is essentieel. De ANWB ziet daarvoor nog te weinig maatregelen. Uit onderzoek onder 22.000 ANWB-leden bleek dat 27 procent zich niet veilig voelde op de fiets, in Amsterdam is dat 44 procent. (Zou dat laatste door de toeristen op de fiets komen?). De ANBW pleit vandaag onder andere voor meer 30- kilometerzones in dorpen en steden.

Rotterdam heeft wel een behoorlijk fietsenplan, maar dat kan altijd beter. Ook in de ogen van 50Plus Rotterdam is er nog een flinke kwaliteitsslag te maken als het om de lucht in Rotterdam gaat en zeker de fietsveiligheid. De reden daarvoor? In 2014 stierven er 255 zestigplussers in het verkeer. De stijging van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers onder 60-plussers komt vooral voor rekening van de 80-jarigen en ouder. Vorig jaar overleden er volgens het CBS 135 tachtigplussers in het verkeer, 16 meer dan in 2015. De meeste doden vallen niet in auto-ongelukken, maar juist lopend of op de (elektrische) fiets.

Daarom zet 50PLUS Rotterdam in op het veilig gebruik van fietsen, E-bikes en scootmobielen juist omdat dit de veiligheid van onder meer ouderen bevorderd. 50PLUS Rotterdam pleit daarom onder meer voor het scheiden van langzaam en snelverkeer op fietspaden. Bovendien pleit 50PLUS Rotterdam voor gratis openbaar vervoer voor Rotterdammers vanaf AOW-leeftijd welke voor 50PLUS Rotterdam 65 jaar is.

Delen via: