De grote onzekerheid in de Tweebosbuurt

27 juli 2019

50PLUS Rotterdam bereiken zeer tegenstrijdige berichten over de ontwikkelingen in de Tweebosbuurt. De enorme druk die door Vestia op de inwoners uitgeoefend wordt is buiten proportioneel groot en ook zeker niet altijd meer even humaan te noemen. Dat komt natuurlijk omdat Vestia de hete adem van de gemeente in haar nek voelt die de wooncorporatie streng houdt aan de afspraken die vastliggen in de prestatieafspraken tussen gemeente en de wooncorporatie. Desalniettemin hecht 50PLUS Rotterdam er wel aan dat deze spanning door de gemeente en de corporatie zelfgecreëerd niet afgewenteld wordt op de inwoners van de Tweebosbuurt.

De sloop van de woningen staat gepland voor begin 2020. Deze datum van start sloop is gekoppeld aan de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, de RVV-regeling die stelt dat de sloop afgerond moet zijn voor 26 juni 2021. Deze rijksregeling die per 1 juli 2018 gesloten is om voor in aanmerking te komen is natuurlijk de gigantische stok achter de deur geweest voor de gemeente en Vestia om de sloop van de Tweebosbuurt er zo snel er door te drukken. De extra gelden die met de regeling gepaard ging (ca. 27 mln euro verhuurdersheffing) wilde de twee organisaties onder geen beding laten lopen. Dat daarmee de zorgvuldigheid en netheid van het hele sloopproces in het gedrang komt nemen zowel de gemeente als ook Vestia voor lief. Nu heeft 50PLUS Rotterdam gehoord dat er tussen de gemeente en het Rijk in het kader van de RVV-regeling gesproken is omdat de sloop van Tweebosbuurt niet gehaald gaat worden. Ook begrijpt 50PLUS Rotterdam dat bewoners nu tegenstrijdig geïnformeerd worden over het tijdstip dat er gesloopt gaat worden.

Ondertussen is de tijd ook voortgeschreden en zoals hierboven al aangegeven 50PLUS Rotterdam bereikt dus het bericht dat er van bewonersparticipatie weinig tot geen sprake is. Ondanks dat het wettelijk verplicht is de erkende bewonerscommissie te betrekken bij alle ontwikkelingen en te raadplegen en input te verzoeken bij alle veranderingen is daar hier niet echt sprake van. Ook hoort 50PLUS Rotterdam in haar rondgang door de Tweebosbuurt dat ook de Da Costa School en het blok waarin deze school ligt gesloopt gaat worden. Tenslotte komen vanuit de klankbordgroep signalen dat Vestia met alternatieve planontwikkeling voor de Tweebosbuurt bezig is.

Ondanks dat de zomervakantie is aangebroken zijn veel inwoners uit de Tweebosbuurt door de hele gang van zaken onder zware stress het reces ingegaan. Voor 50PLUS Rotterdam voldoende aanleiding om nu al de volgende vragen aan het college van B&W te stellen: lees hier de schriftelijke vragen.

 

Delen via: