Baan en mantelzorg; de druk is hoog!

15 februari 2019

Mantelzorg kies je vaak niet voor, het overkomt je wanneer het een dierbare betreft. Daarnaast heeft men vaak een drukke baan wat ervoor kan zorgen dat je jezelf al snel voorbij aan het rennen bent. Nu blijkt dat uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gepubliceerd op 13 februari, dat zo’n 30 procent van de werkenden die ook mantelzorg verlenen erg veel moeite heeft met deze combinatie. Verschillende factoren spelen daar een hand in. Gevolg is wel dan dit voor overbelasting zorgt bij de mantelzorgers.

De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen en ook mensen met een beperking zullen minder vaak in een instelling komen te wonen. Gezien dit gegeven zal het beroep op mantelzorgers alleen maar stijgen. 50PLUS Rotterdam maakt zich zorgen om dit gegeven. Wij staan voor goede zorg voor iedereen. Als de mantelzorgers gaan uitvallen vanwege overbelasting komt de ouderenzorg nog verder onder druk te staan.

Naar aanleiding van deze berichtgeving in de pers heeft de gemeenteraadsfractie 50PLUS Rotterdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de druk van werkenden die ook mantelzorg verlenen.

50PLUS vindt steun aan mantelzorgers anno 2019 onvermijdelijk! En daarom hebben wij dan ook gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders wat zei kunnen en willen doen voor de ondersteuning van deze mantelzorgers. Lees hier onze schriftelijke vragen.

Ook Dagblad010 heeft hierover gepubliceerd. Lees verder op Dagblad010

 

Delen via: