80-plussers steeds vaker gedwongen opgenomen!

15 april 2019

Dat pannetje op het vuur wordt steeds vaker vergeten. De voordeur blijft soms open staan. En elke keer als je op bezoek komt krijg je er een mooie nieuwe naam bij, in plaats van de naam die op je geboortecertificaat staat. Zelf kan je naast je werk en eigen gezin niet alles in de gaten houden, de mantelzorger kan de druk niet meer aan en aanvullende hulp is ontoereikend. Je onafhankelijke en sterke moeder, die tot nu toe altijd op zichzelf woonde, is op 89-jarige leeftijd niet meer in staat voor haarzelf te zorgen. Maar de koppigheid die altijd zo kenmerkend was voor je moeder, zit erg nog steeds in en ze weigert een instelling in te gaan. Helaas moet er een rechter aan te pas komen die uitspraak doet tot een gedwongen opname, in het midden van je moeders geliefde huiskamer. Het maakt een zeer moeilijke situatie nog traumatischer voor alle betrokkenen.

Waar gaat het mis?

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal ouderen met een gedwongen opname stijgt. Dit komt voornamelijk doordat ouderen steeds langer thuis wonen maar ook door de falende zorg. De gedwongen opnames onder ouderen is vaak omdat ze lijden aan dementie of andere psychiatrische problemen waardoor zij mogelijk een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen. Mantelzorgers kunnen hen niet meer helpen waardoor ze al dan niet tegen hun wil, worden opgenomen in een instelling. Een recordaantal mensen is vorig jaar gedwongen opgenomen volgens de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat hier om 27.000 dwangopnames die de rechter oplegde. De cijfers laten zien dat in de afgelopen 5 jaar het gedwongen aantal opnames onder de 60 tot 80-jarigen met bijna een kwart is toegenomen, van 3.996 naar 4.946. Bij de 80-plussers is er in diezelfde periode maar liefst een stijging van 40%: van 1.565 naar 2.189.1 De stijging onder de ouderen is verontrustend en heeft meerdere oorzaken.

Gezien de flinke stijging van dwangopnames onder ouderen maakt 50PLUS Rotterdam zich zorgen en heeft hier vragen over gesteld aan ons college van B&W. Deze kunt u hier lezen.

Delen via: