Mogen we u ook helpen?

4 april 2019

Vaak cijferen ouderen zichzelf weg voor anderen, ook als ze het misschien wat moeilijker hebben. Ze blijven toch vaak hun hele leven opvoeden, zorgen en geven om de volgende generaties. Het is voor ouderen soms belangrijker om de kinderen en kleinkinderen iets toe te stoppen, dan zichzelf bijvoorbeeld een goede maaltijd te gunnen of misschien een sociale activiteit te nuttigen. Het is gebleken dat ouderen van 65+ die het financieel wat moeilijker hebben amper gebruik maken van (financiële) hulpverlening.

In de week van het geld kwam het Armoede LAB, een nieuw samenwerkingsverband tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente op het thema armoede, in Waalwijk met twee initiatieven. Het armoede tijdschrift en het project “Mogen we u ook helpen?”. Het armoede tijdschrift heeft als doel de armoede en voornamelijk ook de verborgen armoede onder de aandacht te brengen. Waalwijkers komen aan het woord in het blad en het tijdschrift zal huis aan huis verspreid worden in april.

Er is gebleken dat de 65-plussers die het financieel wat moeilijker hebben, vaak een goede maaltijd of een sociale activiteit overslaan. Ook is gebleken dat er een verborgen armoede heerst onder deze mensen, want vaak gaat het onderwerp gepaard met schaamte. Daardoor richt het project “Mogen we u ook helpen?” zich juist op deze mensen. Het project is speciaal gericht op de ouderen die vaak minder gebruik maken van financiële hulpverlening. De kans op eenzaamheid vergroot zich onder de 65-plussers die het met veel minder moeten doen en zichzelf altijd wegcijferen.

Na een initiatief vanuit de gemeente op het thema van armoede waarbij inwoners, organisaties en ondernemers werden samengebracht, zijn de welzijnsorganisatie Contourdetwern en de voedselbank in samenwerking gegaan op dit project. De voedselbank had aangegeven dat zij genoeg konden aanleveren maar er toch een taboe schijnt te heersen op het fysiek gaan naar en halen bij de voedselbank. Ook kan het geval zijn dat men simpelweg niet bewust is van deze mogelijkheden. En dat speelt specifiek in de bovengenoemde groep van 65-plussers. Hierdoor richt het initiatief zich op het hulp bieden aan deze ouderen door het bezorgen van voedselpakketten aan huis.

De pakketten bieden een goede, gezonde maaltijd en zorgen ervoor dat men wat geld overhoudt aan het einde van de week voor iets anders of om opzij te zetten. Om zich op te geven voor het project kunnen mensen inbellen en zo wordt getracht te peilen of zij hiervoor in aanmerking komen, als het nodig is stuurt de organisatie een vrijwilliger langs huis. Op deze wijze wordt er ook gekeken naar de situatie van de ouderen en of er eventueel hulp geboden kan worden op andere manieren. Ook proberen zij zoveel mogelijk mensen te stimuleren om toch zelf een pakket op te halen, wanneer mogelijk, om zo ook de sociale omstandigheden te verbeteren. Wel gaf het project zelf nog aan dat het bepalen van de norm (wie er in aanmerking komt) nog lastig is, zonder een bepaalde groep buiten te sluiten.

Het lijkt 50PLUS Rotterdam een mooi gegeven om dit initiatief of een soortgelijk initiatief ook in onze eigen stad te implementeren. Zo krijgen wij een beter beeld op de verborgen armoede onder deze ouderen. En zo kunnen wij ons ook als stad inzetten om de nog altijd groeiende kans op armoede en vereenzaming onder de ouderen aan het licht te brengen en hopelijk deze kans te verkleinen voor de ouderen van nu en de toekomst.

Om die reden heeft 50PLUS Rotterdam over dit gegeven schriftelijke vragen ingediend.

Delen via: