80-plussers steeds vaker gedwongen opgenomen!

15 april 2019

Geacht college,

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal ouderen met een gedwongen opname stijgt. Dit komt voornamelijk doordat ouderen steeds langer thuis wonen maar ook door de falende zorg. De gedwongen opnames onder ouderen is vaak omdat ze lijden aan dementie of andere psychiatrische problemen waardoor zij mogelijk een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen. Mantelzorgers kunnen hen niet meer helpen waardoor ze al dan niet tegen hun wil, worden opgenomen in een instelling. Een recordaantal mensen is vorig jaar gedwongen opgenomen volgens de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat hier om 27.000 dwangopnames die de rechter oplegde. De cijfers laten zien dat in de afgelopen 5 jaar het gedwongen aantal opnames onder de 60 tot 80-jarigen met bijna een kwart is toegenomen, van 3.996 naar 4.946. Bij de 80-plussers is er in diezelfde periode maar liefst een stijging van 40%: van 1.565 naar 2.189.1 De stijging onder de ouderen is verontrustend en heeft meerdere oorzaken.

Niels Mulder, bijzonder hoogleraar openbare en geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam en psychiater bij Parnassia-groep, geeft aan dat er sinds 2014 honderden verzorging- en verpleegtehuizen zijn gesloten. Het gevolg is dat ouderen met psychiatrische problemen en dementie vaak langer thuis wonen.1 Jan Broer voegt toe: “Bij ouderen heeft het te maken met het krimpende sociale netwerk van familie, vrienden en overbelaste mantelzorgers. Er zijn minder verzorgingshuizen waardoor mensen uiteindelijk in hun eigen omgeving vastlopen.” Volgens Richard Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, is de psychiatrische zorg te veel gericht op jongvolwassenen, omdat zij een groter deel van het patiëntenbestand bestrijken. Door extra te investeren in behandelaren die gespecialiseerd zijn in ouderenproblematiek kun je dwangopnames voorkomen.

Nu gaat 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz in. Hiermee wordt gehoopt dat het aantal dwangopnames in instellingen weer daalt. Patiënten zullen meer inspraak krijgen in hun behandeling en naasten worden meer betrokken bij het proces. Daarnaast kunnen psychiatrische patiënten in het vervolg gedwongen thuis worden behandeld, bijvoorbeeld door dagelijks te controleren of zij hun medicatie innemen. Maar deze nieuwe cijfers van de Raad van Rechtspraak schijnen toch weer licht op de ouderenproblematiek die grotendeels genegeerd wordt.

Gezien de flinke stijging van dwangopnames onder ouderen maakt 50PLUS Rotterdam zich zorgen en heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. 50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W of zij bekend is met de cijfers van de Raad voor de Rechtspraak?
 2. Heeft het college van B&W-inzicht in de cijfers van dwangopnames onder ouderen in Rotterdam? Zo ja, kan het college van B&W deze cijfers kenbaar maken? Zo nee, is het college van B&W in staat deze statistieken te verzamelen?
 3. Is het college van B&W het eens met 50PLUS Rotterdam dat deze stijging van dwangopnames bij ouderen verontrustend is?
 4. Wat vindt het college van de suggestie dat psychiatrische zorg te veel op jongvolwassen is gericht? Is het college van plan de zorg voor ouderen hierbij beter aan te pakken? En hoe wil zij dit aanpakken?
 5. In acht nemend dat de Wet verplichte GGZ 1 januari 2020 in zal gaan, maar ook deze nieuwe cijfers over dwangopnames; wat gaat het college van B&W hieraan doen in de tussentijd?
 6. Kan het college van B&W kennisgeven of er nu ook meer aandacht komt voor de ouderen in de Wet verplichte GGZ?
 7. Zijn er cijfers van gedwongen opnamen in Rotterdam bekend?
 8. Welke maatregelen neemt Rotterdam nu al?
 9. Herkent het college zich in de kritiek dat er bovenmatig aandacht is voor jongeren met een psychiatrisch beeld?
 10. Is het college voornemens extra of aanvullende maatregelen te nemen on gedwongen opnemen te voorkomen en zo ja welke zijn dat?

 

 1. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/17/vooral-ouderen-vaker-gedwongen-opgenomen-a395359
 2. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2279304-rechter-aan-huis-80-plussers-steeds-vaker-gedwongen-opgenomen.html
Delen via:

Er is nog geen antwoord.