Rapport Rekenkamer over woonbeleid valt tegen

24 september 2022

Bijna twee jaar lang is de Rekenkamer bezig geweest om onderzoek te doen naar het Rotterdamse woonbeleid. Het resultaat is een nogal tegenvallend rapport van 235 pagina’s getiteld: Thuis in cijfers.

De grootste tegenvaller is dat de Rekenkamer de onderzochte cijfers, waarmee de gemeente de afgelopen jaren haar bouw- en woonactiviteiten presenteerde, omschrijft als wankel.

Daar kan je een wenkbrauw over fronsen. Want al ruim voordat de Rekenkamer haar onderzoek startte, was duidelijk dat de bouwcijfers van toenmalig wethouder Bas Kurvers niet klopten. Ze waren niet wankel, maar deugden gewoonweg niet.

Zelfs de minister, aan wie in mei 2021 Kamervragen werden gesteld over de ondeugdelijke rekenmethoden, vond ‘het wenselijk en voor de hand liggend’ dat Rotterdam stopte met het kunstmatig opkrikken van de hoeveelheid sociale huurwoningen.

Het is natuurlijk wel fijn dat de Rekenkamer in Thuis in cijfers wethouder Chantal Zeegers aanbeveelt om – bij het presenteren van nieuwe voortgangsrapportages – voortaan te vermelden dat er ‘onzekerheidsmarges’ zijn, ‘die de gemeente dient te melden om de informatie op waarde te kunnen schatten’. Het is zelfs nog fijner dat Zeegers zegt die aanbeveling over te nemen: “We zullen in het vervolg benoemen hoe nauwkeurig cijfers zijn”. Maar wie leest welk bod Rotterdam onlangs heeft gedaan richting regiogemeenten (over wie wat moet bouwen), hoeft geen expert te zijn om te zien dat de gemeente gewoon doorgaat met het aanleveren van niet kloppende cijfers.

Een ander punt waar de Rekenkamer aandacht aan besteedde, was de foute manier waarop er in Rotterdam goedkope woningen zijn gesloopt om plaats te maken voor duurdere – en mooiere – woningen. Dat moet in de toekomst anders, vindt de Rekenkamer. Toestanden รก la Tweebosbuurt zijn uit den boze.

Prachtige aanbeveling natuurlijk. Maar tot de wethouder was dat al lang doorgedrongen. Ook als er geen Rekenkamerrapport was geweest, zou Zeegers bewoners van te slopen buurten beter informeren en meer betrekken bij wat er met hun woningen moet gaan gebeuren.

Thuis in cijfers is niet het rapport geworden, dat een einde maakt aan het gebakkelei over hoeveel (cq: hoe weinig) sociale huurwoningen in Rotterdam staan. Een gemiste kans.

Delen via: