Column: Horeca- en sluitingstijdenplan, gewoon los zand

23 januari 2023

De zestien insprekers die de moeite hadden genomen om afgelopen week hun licht te laten schijnen over het nieuwe horeca-uitvoeringsplan waren niet allemaal wit en oud en wonen ook niet net pas in het centrum van de stad, zoals de horeca ons wil doen geloven. Ze hadden wel iets anders met elkaar gemeen en dat was hun ervaring dat er tijdens het participatietraject weinig is gedaan met de tips van de bewoners en bewonersorganisaties. In de plannen zijn die adviezen in elk geval niet terug te vinden.

Het idee om de sluitingstijden van avondvergunningen op de vrijdag- en zaterdagavonden te verruimen met één uur, met daarboven nog een halfuurtje uitloop, valt heel slecht. Bovendien gaat de verruiming niet voor de terrassen gelden, dus om 2.00 uur moeten de terrassen leeg. Hoe in vredesnaam gaat de wethouder dit tijdstip ’s nachts oplossen? De nachtstewards hebben geen machtsmiddelen en de disbalans tussen leefbaarheid en levendige stad is nu al ondraaglijk.

Daarnaast worden er door de burgemeester solo ook nog eens horecagebieden uitgesloten van dat extra uurtje en als je verschil in de sluitingstijden krijgt ontstaat overlast omdat de mensen zich gaan verplaatsen naar stadsdelen waar het nog wel gezellig is. Bovendien is het oneerlijke concurrentie. Alsof een ondernemer in deze wijk niet telt.

Binnen de nieuwe plannen valt ook het vergunningsvrij uitbreiden van de terrassen en het opnieuw gratis uitdelen van vlonders. 50PLUSRotterdam is nu echt klaar met deze coronamaatregelingen. Het wordt echt hoog tijd om voor de terrassen weer gewoon een vergunning aan te vragen. Dat gepamper moet voorbij zijn, want de openbare ruimte staat onder druk.

De stoepen staan vol met deelscooters, reclameborden, foutgeparkeerde fietsen, en overkapte afbakeningen die horecaondernemers neerzetten rond het terras. Alsof de stoep van de horecaondernemer is. Mensen die slecht ter been zijn, mensen met kinderwagens, scootmobiels of boodschappenkarretjes kunnen langzamerhand geen kant meer op en moeten naar de middenstraat uitwijken. Het wordt echt gekkenwerk.

En wat een ongelijkheid allemaal. Er worden zelfs terrassen gesloten omdat er getik van lepeltjes op schotels te horen valt. Nota bene overdag! Werkelijk ongehoord. Ook geslaagde pilots worden niet gehonoreerd, dus waar doen we die proeven dan voor?

Kortom, dat hele horeca- en sluitingstijdenplan hangt als los zand aan elkaar.

 

 

 

Delen via: