Column: Het stigmatiseren van Zuid moet stoppen

2 juni 2023

De gemeenteraad was duidelijk toen de motie ‘Benader Rotterdam Zuid vanuit kansen en niet vanuit problemen’ werd aangenomen: Het stigmatiseren van Rotterdam Zuid moet stoppen. De negatieve communicatie over Rotterdam Zuid moet stoppen.

Het stadsbestuur benadrukt dat trouwens zelf ook in haar brief aan de raad.

Hoe kan het dan toch zijn dat de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid – en dat is toch degene die in opdracht van het stadsbestuur uitvoering gaat geven aan het voorliggende uitvoeringsplan – nog geen twee weken na die brief alweer over de schreef gaat door Zuid te schofferen en als kansloos weg te zetten?

Het uitvoeringsprogramma krijgt er een nieuwe pijler bij: Thuisbasis op Orde. De mensen op Zuid zullen vaker gefaciliteerd en ondersteund gaan worden in hun basisvaardigheden en zelfredzaamheid.

Een nobel streven.

Maar het stadsbestuur zou er goed aan doen dit uitgangspunt in gedachte te houden bij alles wat uit hun handen komt.

Want in een stad waar de armoede het hoogst van heel Nederland is, waar de dakloosheid enorme proporties aanneemt, waar het openbaar vervoer sneller afgebroken wordt als dat de minderbedeelden te voet kunnen bijlopen, waar de recreatie en ontspanning van vele Rotterdammers in de volkstuintjes  – het woord zegt het al: het enige vertier voor het volk is – afijn, in die stad, die ten onder gaat aan dure megalomane wolkenkrabbers, waar de sportvelden geasfalteerd worden, daar is de ondersteuning en facilitering van een stadsbestuur om mensen kansrijk te laten opgroeien en opbloeien, inderdaad dringend noodzakelijk.

Maar als er dan een directeur, die na 10 jaar NPRZ nog geen enkel doel uit het uitvoeringsprogramma heeft behaald, met één pennenstreek aan de hand van een zeer dubieus onderzoek Zuid wegzet als een achtergebleven gebied, heb ik er wel genoeg van. Het liefst ziet 50PLUS het NPRZ helemaal verdwijnen.

Maar helaas. Het NPRZ blijft doorgaan met haar pijlers.

Maar dan toch in ieder geval niet met een voorman, die qua houding & gedrag beter past in een ‘functie elders’.

Delen via: