Zorgzaam 010- Stedelijke uitvoeringsagenda informele zorg en ondersteuning

16 mei 2019

Voorzitter,

 
Tijdens de behandeling van de uitvoeringsagenda informele zorg en ondersteuning noemde wethouder Grauss de mantelzorgers het goud van de samenleving.

En dat is 50PLUS Rotterdam uit het hart gegrepen want zonder de mantelzorg kan de gezondheidszorg het in Rotterdam wel vergeten.

Zonder de mantelzorgers staat de zorg in Rotterdam stil of beter gezegd zonder de Rotterdamse mantelzorgers laten we onze kwetsbare medeburgers in de kou staan.

Wat is het dan ook ontzettend jammer dat we hier te maken hebben met een wethouder die wel hele mooie woorden spreekt maar verder helemaal niets te bieden heeft.

 Het goud van de wethouder is niets anders dan klatergoud, bladgoud, doublé.

 En dat is erg, heel erg zelfs, want als wij onze Rotterdammers die hulp en zorg nodig hebben én geven, in de kou laten staan zeggen we eigenlijk:

”Hartstikke goed hoor wat jullie doen, vooral zo doorgaan, maar van ons hoef je niet veel te verwachten”.

En weet u voorzitter het zure van het hele verhaal is dat deze wethouder ook niets aan te rekenen is, want poen heeft hij niet,

 Deze wethouder mag eigenlijk alleen de sores van zijn collega-wethouder Zorg opknappen, de wethouder die wel een dikke portefeuille heeft.

Hoort deze wethouder niet uit de ruif van wethouder de Langen een stuk van het geld te krijgen zodat de informele zorg ook een financiële aandacht krijgt.

Of is hier sprake van verdeel en heers tussen 10 wethouders over de ruggen van de mantelzorgers?

Wat 50PLUS Rotterdam betreft zijn de Rotterdamse mantelzorgers echt het goud van de samenleving.
50PLUS Rotterdam vindt dat de mantelzorgers de steun en de zorg nodig hebben die ze verdienen.
De professionals wensen voor de mantelzorgers een nieuw
Maar gewenst voor wie vraagt 50PLUS Rotterdam zich af?

 Een nieuw steunpunt om heen te verwijzen, nog een luisterend oor erbij.

 Maar zolang 20 procent van de mantelzorgers in de financiële problemen komt is er meer nodig dan een respijthuis en een luisterend oor,

Dan moet er een fatsoenlijke reiskosten vergoeding komen.
En niet € 25 per jaar op een Rotterdampas terwijl de gemiddelde reiskosten € 100 per maand zijn.

 Het goud van de samenleving mag niet de toekomstige schuld zijn die de mantelzorgers gaan opbouwen.

Wethouder, los de problemen op van de Rotterdammers in plaats van nieuwe problemen te creëren.
Voorkom dat de mantelzorger zelf patiënt wordt, voorkom dat de mantelzorger in de schulden komt.

 

50PLUS Rotterdam heeft als aanzet daarvoor een drietal moties;
Eentje waarin we de mantelzorger meer verlof geven.
En eentje waarin we de reiskosten van de mantelzorger gaan vergoeden.
En mocht die motie het niet halen, iets wat 50PLUS Rotterdam zomaar zich kan bedenken dan nog een matige motie waarin in ieder geval mantelzorgers met een minimum inkomen reiskosten gaan krijgen.

 

De vergadering is terug te zien via deze link.

Delen via: