Het Toeristische Recreatieve OntwikkelingsPerspectief, het TROP, Hoek van Holland – Raad

18 februari 2021

Voorzitter,

Het Toeristische Recreatieve OntwikkelingsPerspectief het TROP Hoek van Holland heeft een lange en bijzondere behandelingsroute gekregen.

Het document ligt er al vanaf januari 2019 en heeft eigenlijk nooit de juiste behandeling gekregen die het verdient.

Voor 50PLUS Rotterdam is daar in de commissie EDEM voldoende informatie over gewisseld en ik wil mij omwille van te weinig tijd aansluiten bij de vele moties die er her en der vandaag over ingediend zullen worden. 50PLUS Rotterdam hoopt dat daarmee een concreet uitvoerbaar perspectief ontstaat want dat verdient Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats.

De desastreuse situatie die zich ontspint rond het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland vraagt echter wel wat aandacht.

Het moge duidelijk zijn dat het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland die ik verder voor het gemak het recreatieoord ga noemen in het hele participatieproces rond de ontwikkeling van deze voorliggende TROP een rol en positie had moeten krijgen.

Net zoals ook de gebiedscommissie beter betrokken had moeten worden bij de ontwikkelingen van het TROP en bij de ontwikkelingen van het recreatieoord. Voor velen staat het namelijk buiten kijf dat het recreatieoord een bestaansrecht heeft in de vierseizoenenbadplaatsambitie (prachtig scrabblewoord overigens) van Hoek van Holland.

Het moge ook duidelijk zijn dat het huidige recreatieoord met haar 1100 standplaatsen een grote economische binding heeft met en voor Hoek van Holland.

Voorzitter,

Het recreatieoord, inclusief camping, is een uniek stukje immaterieel cultureel erfgoed. Het recreatieoord en de camping doorlopen momenteel een volledig eigen traject. De toekomst van het Recreatieoord en de Camping, met al haar bijzonderheden en historie, vraagt om een eigenstandige visie op de toekomst voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland.

En daar is in het voorliggende TROP te weinig tot geen aandacht voor.

Vandaar dat 50PLUS samen met de gehele oppositie met een motie komt om het recreatieoord op de juiste manier te positioneren in het voorliggende TROP.

En om eindelijk eens handen en voeten te geven aan een visie rond het recreatieoord hebben dezelfde fracties ook nog een motie om dit werkelijkheid te laten worden.

En daarmee krijgt ook het Recreatieoord & Camping de rol en positie die zij verdienen in de vierseizoenenbadplaats Hoek van Holland.

Tot zover in eerste termijn voorzitter

Delen via: