Voorrang in de lift voor mensen met een beperking!

24 september 2020

50PLUS Rotterdam heeft meldingen mogen ontvangen van ongeruste Rotterdammers die reeds begonnen zijn aan hun opleiding op het Vavo Rijnmond College.

Scholen zijn nu natuurlijk met diverse maatregelen omtrent corona weer van start gegaan. Een aantal cursisten hadden bij voorbaat contact opgenomen met Vavo Rijnmond College met de vraag wat het beleid is omtrent het gebruik van de lift met betrekking tot de corona maatregelen. Dit omdat er een aantal mindervalide cursisten tussen zitten en zij zich zorgen maakten over het beperkt gebruik van de lift en hoe dit invloed zou hebben op hun fysieke lessen. Moeten zij heel lang wachten voor de lift? Moeten zij veel eerder aanwezig zijn om hun lessen te kunnen volgen? Of misschien zelfs lessen missen? Er zal toch wel een voorrang worden verstrekt voor mensen met een fysieke beperking?

Immers, Hogeschool Rotterdam geeft ook voorrang aan mensen bij gebruik van de lift als het gaat om medische redenen.

De informatie die door Vavo Rijnmond College werd verstrekt was dat er maar maximaal één persoon tegelijk gebruik mag maken van de lift. En er zijn geen speciale regels of voorzieningen voor mensen die om medische redenen afhankelijk zijn van de lift. Later kwamen zij terug op het aantal personen; er mogen maximaal twee mensen gebruik maken van de lift. Verdere conflicterende informatie was dat zij aangaven zelf niet over deze regels te gaan wanneer het gaat over de voorrang om medische redenen. Ook wilden zij eerst maar even aankijken of dit wel daadwerkelijk een probleem zal zijn. En daar begint de 1-0 achterstand dus.

Volgens 50PLUS Rotterdam worden mindervalide mensen, mensen met een beperking en ouderen te vaak achtergesteld en nog vaker vergeten. Ook nu met de nieuwe maatregelen door Covid-19 is dat regelmatig het geval. Laten wij dit nu eens, in ons nieuwe normaal, een keer goed aanpakken.

Net zoals dat de aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen en invalide toiletten normaal zijn, zou ook in ons nieuwe normaal, dit soort voorrang verlenen bij mindervaliden en oudere gebruikers van de lift normaal moeten zijn.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.

Delen via: