Verborgen financiering Feyenoord City

17 juli 2020

Er zijn naar de mening van de gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, 50PLUS en de SP in Rotterdam vier posten die verborgen kosten met zich meebrengen of zullen meebrengen voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en de realisering van een nieuw voetbalstadion, buiten de som die in de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City staat genoemd als maximale bijdrage voor deze plannen. Die kostenposten zijn:

  1. Financiële steun aan Stadion Feijenoord NV;
  2. De kosten van vier maal €1.75 miljoen (€7 miljoen) binnen het project ‘Capaciteit Feyenoord City’;
  3. Cofinanciering in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls voor Feyenoord City;
  4. De aanleg van een getijdenpark pal naast de beoogde locatie voor een nieuw voetbalstadion.

In een brief aan de Raad van medio april jongstleden schrijft het college dat zij een steunaanvraag van Stadion Feijenoord NV serieus zal beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord NV in het geding is, als gevolg van de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te doen stoppen. Deze naamloze vennootschap is initiatiefnemer voor de realisering van een nieuw stadion binnen de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Stadion Feijenoord NV is een bedrijf en exploiteert als eigenaar het huidige stadion De Kuip met een winstoogmerk.

Uit het verslag van een informatieve sessie voor aandeelhouders van Stadion Feijenoord NV van 10 juni jongstleden blijkt dat de directie van dit bedrijf financiële steun heeft aangevraagd bij de gemeente. Tijdens deze sessie heeft de directeur van Stadion Feijenoord NV ook gesteld dat de gemeente Rotterdam het stadion De Kuip als icoon beschouwt. De directeur stelde: “Wij hebben in elk geval de toezegging dat wij als een icoon van Rotterdam worden gezien.” […]

De Gemeenteraadsfracties (Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP) hebben 24 vragen hierover gesteld aan het college. Lees de vragen hier.

Delen via: