Het Integratiebeleid van onze nieuwe wethouder

15 september 2021

Bij de introductie van de wethouder werd mij als vertegenwoordiger van 50PLUS Rotterdam helaas het woord ontnomen toen de heer Karremans die toen nog kandidaat wethouder was zelf een tipje van de sluier oplichtte van zijn inzet als wethouder. De heer Karremans gaf drie politieke kernzaken aan waar hij als wethouder op wilde inzetten. Letterlijk zei de wethouder over een van de kernzaken statushouders het volgende: ‘Integratie van statushouders loopt lang niet altijd even soepel’. En de wethouder zag het als zijn taak om dat van zijn voorganger Bert Wijbenga over te nemen en mee door te gaan. Helaas kreeg ik niet tijdens het introductiegesprek alsook bij de installatie niet de gelegenheid om daar dieper op in te gaan.

Nu heeft de wethouder in een interview in Dagblad 010 [1] zijn standpunt met betrekking tot statushouders en vluchtelingen uit Afghanistan heel duidelijk laten optekenen1. En dit wordt gestaafd door de collegebrief ‘Collegereactie op de noodoproep voor extra opvang asielzoekers en huisvesting statushouders’ van 14 september 2021. Verder heeft de PvdA op 25 augustus jl en aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de vluchtelingen uit Afghanistan ‘Rotterdam geef het goede voorbeeld!’. Dit brengt 50PLUS Rotterdam wederom tot een aantal aanvullende vragen waar de wethouder nu hopelijk wel op in zal gaan.

Bij het overnemen van het stokje van voormalig wethouder Wijbenga heeft wethouder Karremans aangegeven het op dezelfde wijze van de heer Wijbenga over te nemen. Nu heeft de heer Wijbenga op 12 januari 2020 in het NRC[2] het volgende laten optekenen: ‘Maximaal 640 vluchtelingen per jaar ofwel één op de duizend inwoners. Zoveel vluchtelingen kan Rotterdam „verantwoord” opnemen’. ‘Onbegrensde immigratie brengt „risico’s” voor gemeenten en vluchtelingen met zich mee’ stelt Wijbenga in een opinieartikel op de site van de VVD in Rotterdam. ‘Het legt druk op sociale woningen, onderwijs en de zorg, vindt hij. De mate van integratie is afhankelijk van de werkgelegenheid en de ontvankelijkheid van Nederlanders.’

Lees hier verder.

 

Delen via: