Betuttelen helpt niet, erger betuttelen wekt agressie op!

3 januari 2020

Onlangs presenteerde wethouder de Langen het Rotterdamse preventieakkoord ‘Gezond 010: het akkoord’. Dit samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en 80 samenwerkingspartners is erop gericht de gezondheid en levensverwachting van de Rotterdammer te verbeteren en te vergroten.

Dit streven kan bij 50PLUS Rotterdam op grote instemming rekenen. Maar zeker niet alles wat de wethouder voorstelt valt bij 50PLUS Rotterdam in goede aarde. In het preventieakkoord lezen we veel over wat er gedaan gaat worden om de Rotterdammer over de streep te trekken om gezonder te gaan leven. De Rotterdammer moet bewust gezonde en ongezonde keuzes maken, actief in het leven staan en vooral ook geen stress hebben of zoals het preventie akkoord schrijft: de draagkracht en draaglast moeten in evenwicht zijn.

Nogmaals, hoe zeer we als 50PLUS Rotterdam deze ambitie ook onderschrijven, het moet geen ‘moeten’ worden, maar op z’n best ‘verleiden’. Zo valt bijvoorbeeld het bericht in de krant over de wijkagent die gaat toezien dat ouderen niet te veel drinken heel slecht bij 50PLUS Rotterdam. Het stuit 50PLUS Rotterdam zeer tegen de borst dat de wethouder de wijkagent in zou willen schakelen om dat te gaan controleren. Is de volgende stap dan dat de kassière in de Albert Hein bij het afrekenen de oudere verbiedt een sixpack bier te kopen?

Echter voordat we net als de Telegraaf als een bok op een haverkist springen, wil 50PLUS Rotterdam eerst van de wethouder weten wat hij met dit toezicht op ouderen en drinken bedoeld.

50PLUS Rotterdam heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Delen via: