Betuttelen helpt niet, erger betuttelen wekt agressie op!

3 januari 2020

Geacht College,

Onlangs presenteerde wethouder de Langen het Rotterdamse preventieakkoord ‘Gezond 010: het akkoord’. Dit samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en 80 samenwerkingspartners is erop gericht de gezondheid en levensverwachting van de Rotterdammer te verbeteren en te vergroten.

Dit streven kan bij 50PLUS Rotterdam op grote instemming rekenen. Maar zeker niet alles wat de wethouder voorstelt valt bij 50PLUS Rotterdam in goede aarde. In het preventieakkoord lezen we veel over wat er gedaan gaat worden om de Rotterdammer over de streep te trekken om gezonder te gaan leven. De Rotterdammer moet bewust gezonde en ongezonde keuzes maken, actief in het leven staan en vooral ook geen stress hebben of zoals het preventie akkoord schrijft: de draagkracht en draaglast moeten in evenwicht zijn.

Nogmaals, hoe zeer we als 50PLUS Rotterdam deze ambitie ook onderschrijven, het moet geen ‘moeten’ worden, maar op z’n best ‘verleiden’. Zo valt bijvoorbeeld het bericht in de krant over de wijkagent die gaat toezien dat ouderen niet te veel drinken heel slecht bij 50PLUS Rotterdam. Het stuit 50PLUS Rotterdam zeer tegen de borst dat de wethouder de wijkagent in zou willen schakelen om dat te gaan controleren. Is de volgende stap dan dat de kassière in de Albert Hein bij het afrekenen de oudere verbiedt een sixpack bier te kopen?

Echter voordat we net als de Telegraaf als een bok op een haverkist springen, wil 50PLUS Rotterdam eerst van de wethouder weten wat hij met dit toezicht op ouderen en drinken bedoeld.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Het preventieakkoord schrijft over dat ouderen in de groep 55 tot 70 jaar onvoldoende kennis hebben over de schadelijkheid en risico’s van overmatig alcohol gebruik. Waar komt deze stellingname vandaan en valt die te onderbouwen?
  2. Hoe is deze kennis over overmatig drankgebruik bij de groep 75 jaar en ouder?
  3. Wat vindt de wethouder overmatig alcoholgebruik? Er circuleren vele versies van wat wel of niet overmatig is, van alles is te veel tot voor mannen niet meer dan drie glazen alcohol per dag.
  4. Er wordt geschreven over andere klachten, welke zijn dat?
  5. Welke belangrijke rol moeten de huisarts, apotheker en wijkagent spelen? Is dit het informeren van de ouderen in deze groep over de gezondheidsrisico’s of gaat de wijkagent de glazen ook echt zelf tellen?
  6. Hoe moeten we de berichtgeving uit de media lezen dat de wijkagent en apotheker gaan controleren of ouderen niet te diep in het glaasje hebben gekeken?
  7. Vindt de wethouder dit geen betutteling of vindt de wethouder dat dit wel kan?
  8. Hoe denkt de wethouder de stille drinkers te gaan bereiken?
  9. Welke informatie mogen de 50-plussers verwachten over het gebruik van alcohol?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.