Column: Verzet je tegen Ouderenarbeid

9 juni 2019

Na een jarenlang onderhandelingstraject over een nieuw pensioenstelsel ligt er nu een concept pensioenakkoord voor. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; het gepresenteerde principeakkoord is een gedrocht, een wanstaltigheid! Het is een typisch door gevestigde partijen bedachte polderconstructie!

Dat CDA, GroenLinks, VVD en D66 niets hebben met het sociale gedachtegoed van collectieve solidariteit is ondertussen breed gedeeld gemeengoed. Privatisering van het pensioenstelsel is tenslotte de ultieme wens van elke neoliberale politicus. Maar dat de PvdA zich na de wederopstanding door het Timmermanseffect zich zo snel alweer in het pak van de gevestigde orde laat naaien is volkomen onbegrijpelijk.

Het voorliggende principeakkoord is het royement van onze oudedagvoorziening. Het einde van het meest geprezen pensioenstelsel van de wereld. Waar een klein landje groot in kan zijn wordt in een rap tempo om zeep geholpen: met één pennenstreek gesloopt!

Ons huidige pensioenstelsel gebaseerd op een doorsneepremie gaat samen met de ouderen van nu en de ouderen van de toekomst mee met het grofvuil.

Het voorstel van de neoliberale minister Koolmees is om onze gegarandeerde oudedagvoorziening om te bouwen naar het labiele Casinopensioen. In het woord ‘Casino’ huist ook het hele probleem want het houdt in dat het huidige pensioenstelsel een gokpensioen wordt.

 

Nieuwe pensioen wordt dagkoers

Het nieuwe pensioen wordt volledig gekoppeld aan dagkoersen. Dagkoersen die net als bij brandstof, alcohol, tabak door de overheid via belastingen bepaald worden. Dus de politiek krijgt alles te zeggen over het door de werknemer zelf gespaarde loon voor de oude dag.

Neem er dus maar vergif op in dat die toegankelijke spaarpotten door elk kabinet verlekkerd gebruikt gaan worden voor eigen doeleinden als de economische realiteit dat van ze vraagt.

Daarnaast worden de pensioenen afhankelijk van individuele premies en gekoppeld aan levensverwachtingen van mensen. Het einde van de solidariteit met elkaar en in het bijzonder met de ouderen. En al is wetenschappelijk aangetoond dat arme mensen minder oud worden dan rijke mensen, de liberalen zijn nog niet bij machte de natuurwet van het ouder worden te kenteren. Dus jongeren worden vanzelf ook die ouderen waar de oudedagvoorziening voor opgezet is en waar solidariteit een belangrijke rol dient te spelen.

 

Zwaar gelach

Aan het echte probleem, de veel te lage rekenrente, wordt in dit akkoord niets gedaan en blijft gewoon in stand. Dus blijft het functioneren van de pensioenfondsen zwaar onder druk staan. Directeur van de SHELL-fondsen Kenan Yildirim heeft als reactie op het voorliggende voorstel daar al voor gewaarschuwd. Ook voorziet hij in de voorgestelde financieringssystematiek een niet uit te leggen paradox; een variabel pensioen met een veel hogere premie!

Tenslotte, een zwaar gelach voor de vakbonden, wordt er aan de verlaging van de AOW-leeftijd en eerder stoppen bij lichamelijk zware arbeid niets gedaan ook al wil de minister dat ons wel doen geloven.

Onder stoom en kokend water hebben de regering en de sociale partners (waarbij bizar genoeg de Ouderenbonden niet uitgenodigd waren) aan dit principeakkoord gewerkt. Nadat er jarenlang geen overeenstemming was te vinden is onder druk van het veranderende politieke landschap er ineens zeer grote haast bij het kabinet ontstaan.

 

Signaal dat er misschien toch een kabinetscrisis op komst is?

 

 

 

Delen via: