Trevvel – Raad

29 september 2022

Voorzitter,

 

Trevvel, wie kent dit vervoersbedrijf het ondertussen niet

Niet vanwege hun excellente prestaties

Maar wel vanwege het voortdurend verzaken van het leveren van diensten

 

Vanaf de start in 2018 is het kommer en kwel met Trevvel

Al meer dan 4 jaar loopt het stadsbestuur tegen een erbarmelijk slecht functionerend Trevvel aan

Met als nieuwste probleem dat sinds de start van dit schooljaar

Het leerlingenvervoer van Trevvel praktisch helemaal stil is komen te vallen

 

Voorzitter,

Al meer dan 6 weken ligt het leerlingenvervoer op haar gat

Onbegrijpelijk

Onacceptabel

Schandelijk

 

En het ergste is voorzitter

Dat Trevvel dit al maanden geleden wist

Ze weten al lang dat ze te weinig chauffeurs hebben

Maar hebben volkomen verzaakt om dat probleem op te lossen

 

Voorzitter,

Dat we in onze stad zwakke ondernemers hebben

Die niet capabel zijn een organisatie op poten te zetten

En daarmee niet staat zijn om dat te leveren waar voor ze staan

Is jammer maar die gaan failliet en verdwijnen vanzelf van het toneel

 

Maar als die zwakke ondernemers de taken van een gemeente overnemen

Dan worden ze in de benen gehouden door de gemeente

Maar voorzitter

Dan moeten toch alle alarmbellen afgaan bij het stadsbestuur

 

En voorzitter

Bij de raad gebeurt dat ook

Al 4 jaar lang heeft 50PLUS samen met onze zeer gewaardeerde collega Michel van Elck

Steeds maar weer  aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen bij dit falende Trevvel

En ook nu in deze nieuwe collegeperiode

is de wethouder alweer twee keer gemaand om het probleem structureel op te lossen

Structureel oplossen voorzitter

En niet adhoc door het ene gat met het andere te gaan vullen

Want als de wethouder denkt nu de oplossing gevonden te hebben

door het leerlingenvervoer voorrang te geven op het vervoer van ouderen tussen 8 en 9 en in de middagen tussen kwart voor twee en kwart voor vier

Maakt de wethouder het probleem alleen maar groter

Het regent nu niet alleen klachten dat leerlingen niet op tijd op school komen

Maar nu stromen ook vele klachten van ouderen binnen die niet meer van A naar B kunnen komen

Deze wethouder maakt het dus alleen maar erger

 

Het besef dat vervoer op maat

Vervoer van ouderen is niet voor niets een maatwerkvoorziening volgens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de Wmo

Vervoer op maat is van levensbelang voor de steeds minder mobiele ouderen

Het houdt ouderen in beweging

En zorgt ervoor dat ouderen niet ziek worden

 

Het zorgt ervoor dat ouderen niet doelbewust opgesloten worden in hun woningen

En vereenzamen achter de geraniums

Met de winter voor de deur is dat een levensgroot probleem

 

Voorzitter,

Laat het duidelijk zijn

Veel ouderen kunnen begrip opbrengen voor de inzet op beter en efficiënter vervoer van kwetsbare kinderen

50PLUS Rotterdam wil benadrukken dat onderwijs voor kinderen een recht en plicht is

Maar de Rotterdamse ouderen hebben ook recht op vervoer op maat

En daarom heeft 50PLUS in de commissie al aan de wethouder aangegeven

Dat het weren van ouderen van vervoer op maat

Geen oplossing is

 

Dat dit slechts heel kort mag duren

En omdat de wethouder daar geen toezegging op deed in de commissie

Heeft 50PLUS daar een motie over

 

Wethouder los uw probleem op een wat meer chiquere manier op

En zet niet de ouderen ervoor bij het grofvuil

 

Ook is het voor 50PLUS duidelijk een motie voor

Wethouder ga voorbereiden dat we of tot een nieuwe aanbesteding komen

Maar liever nog dat we als gemeente weer zelf aan de lat te gaan staan

En een inbesteding gaan voorbereiden

Delen via: