Trevvel ‘de problemen in het leerlingen- en doelgroepenvervoer’ – Raad

20 oktober 2022

Voorzitter,

 

Trevvel kreeg van deze wethouder de wind van voren

Want wat de voorgangers van deze wethouders hadden gedaan was zo zacht als boter

Deze wethouder staat voor zijn zaak

 

En Trevvel moet en zal Leveren wat is afgesproken

Stevige spierballentaal

50PLUS is ook van een vrouw een vrouw een woord een woord

 

Maar helaas dat is al 4 jaar voor wat betreft Trevvel

Keer op keer onderuit gehaald

En als er dus bij de start van het nieuwe schooljaar

Onze kinderen weer niet op tijd op school afgeleverd worden

Is de maat voor 50PLUS eigenlijk de hele raad vol

 

Er moet ingegrepen worden en wel direct

Niet weer 4 jaar pappen en nathouden

Maar dat is te veel gevraagd van deze wethouder

Nee deze wethouder houdt de raad op grote afstand

En gaat eerst eens bestuderen wat er gebeuren moet

Heb vertrouwen beste raad

 

Ik ga gehakt maken van dat Trevvel

En dan lees ik 3 dagen later in de krant

Dat de ouderen ineens niet meer opgehaald worden op bepaalde tijdstippen

En dat er meer kids in een busje worden gepropt

Waarop dat allemaal gebaseerd is

Blijft volledig onduidelijk

 

De raad weet allemaal niets

Maar de kranten weten des te meer

Ook dat er al een noodplan was bedacht door de voorgangster van de wethouder

En dat de wethouder daar een vette rode streep doorhaalde

En dat de wethouder geen gesprek aanging met Trevvel

Om vervolgens onder druk van de raad toch maar wat noodverbanden ging aanleggen

De ellende bij de start van het schooljaar had dus voorkomen kunnen worden

 

En laten we wel wezen voorzitter

Ik heb het hier niet over Trevvel want dat bedrijf is werkelijk een ramp

Maar een wethouder die zijn raad niet meeneemt in wat hij doet

Zeker als hij daar voortdurend op aangesproken wordt

Is een doodzonde

 

Ik heb geen zin in te horen via de krant wat er op stapel staat

Ik wil hier in deze zaal horen wat de wethouder gaat doen

En voor hoe lang

En wat dat voor effecten heeft

 

Dus wethouder na drie vergaderingen

Toch nu weer de vraag

Wat is er aan de hand en vertel ons als raad nu eens wat u gedaan heeft de laatste drie maanden

Tot zover voorzitter in eerste termijn

 

Voorzitter,

Ik heb een gesprek met de clientenraad gehad

Er 6000 werkeloze ouderen van boven de 60 jaar

En een quickscan wijst mij uit dat als het financieel geregeld wordt

Er zo 50 ouderen te vinden te zij die een taxi voor die kids willen gaan rijden

Maar dan nog gaat het niet werken met een zo slecht bedrijf als Trevvel

 

50PLUS wil van de wethouder geen geheime stukken krijgen

Maar 50PLUS wil van de wethouder wel het eerlijke verhaal horen

50PLUS wil dat de wethouder de regie terugpakt en Trevvel zelf gaat aansturen

 

Daarvoor heb ik een motie

 

 

Delen via: