Unsolicited proposal Parkhaven

30 januari 2020

Al 1,5 jaar ligt het ontwikkelingsplan ‘Parkhaven’ op het bureau van de wethouder. En in plaats van het opstellen van een zorgvuldige nota van uitgangspunten, heeft de wethouder zijn tijd besteedt om de raad om de tuin te leiden zodat dit ontwikkelingsplan zonder gedegen onderbouwing uitgevoerd kan gaan worden. Want daar was uit het niets een nieuwe werkwijze, een unsollicited proposal, een ongevraagd voorstel.

Met eraan gekoppeld een nieuw instrument het gemeentelijke toetsingskader.
Zo moet het doodordinaire ontwikkelingsplan wat al 1,5 jaar op het bureau van de wethouder ligt vandaag door de raad gejast worden. Met een toetsingskader dat niets om het lijf heeft. Zo zacht als boter is en onvolkomen en onvoldragen toetsingskader is.

En als je daar dan als raad serieus je bedenkingen bij uit in de vakinhoudelijke commissie wordt dat afgedaan met dat het college het al heeft vastgesteld. En dat je met moties en amendementen het in de raad maar moet zien te veranderen Ondermijning van een democratisch recht voorzitter.

Als je op een voorstel van het college minstens 5 amendementen moet maken kun je met recht spreken van een onvolkomen en onrijp voorstel. Elk zichzelf respecterend bestuurder neemt dan het voorstel terug en past het aan.

Maar niet deze wethouder voorzitter,
Met 23/22 stemmen zal het er vandaag weer doorheen gesjeest worden. Misschien trouwens zelfs wel met meer stemmen. Want Leefbaar verandert haar mening afhankelijk van de woordvoerder. Met de heer Struivenberg was Leefbaar tegen en met de heer van Putten is het ineens een mooi architectonisch plan geworden. Maar ook DENK blijkt ineens salonfähig geworden. De heer van Baarle toch bekend om zijn kritische houding op dit college en vooral de PvdA staat nu ineens niet onwelwillend tegenover dit plan. Naast Rotterdam Zuid doen die andere 450.000 inwoners van Rotterdam er niet toe meneer van Baarle?

Voorzitter 1,5 jaar ligt het al op het bureau van de wethouder.
En dan neem je niet eens de moeite om aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te vragen of de vier monumenten waaronder de Euromast het wel kunnen verdragen dat zo’n enorme bouwopgave van negen hoge torens met 650 woningen daar komt?

In 1,5 jaar tijd bedenk je niet een keer dat die kademuur die voor dit megalomane plan ligt één grote gatenkaas is en op instorten staat. Kan die krakkemikkige muur dat heien van die torens wel verdragen?
Trouwens die ontwikkelaar gaat natuurlijk nooit het beloofde groen, al die enorme bomen op die kademuur realiseren zolang die muur niet opgeknapt is.

Daar moet u eens over nadenken Groen Links; dadelijk staat er wel die massale woningbouw maar dat park kunt u de eerste 15 jaar wel op uw buik schrijven. En dan kan wethouder Groen nog zo’n glossy Groenoffensief schrijven maar in plaats van 20 ha extra groen verliest de wethouder hier zomaar met een pennenstreek 4,5 ha aan groen.

En in 1,5 jaar tijd bedenk je als wethouder niet een keer dat het hier qua luchtvervuiling en geluidsoverlast om het meest vervuilde stukje Rotterdam gaat. Hier gaat de levensverwachting niet 7 jaar korter worden maar door vergiftiging met de dampen en de herrie uit de Maastunneltracé wordt de levensverwachting zeker nog veel korter.

Hier gaan die verpleger, die laborant, die secretaresse uit het Erasmus MC niet wonen meneer Lansink van de VVD.
Naast dat de prijzen binnen mum van tijd de pan uit zullen gaan rijzen, zal de verhouding 20/30/30/20 er nooit gehaald worden.

En ook de arts, de psychiater, de directeur uit het Erasmus MC zullen er niet over peinzen om zo duur in zo’n ongezonde leefomgeving te gaan wonen.

En wat het meest schandelijke aan deze hele vertoning is dat in 1,5 jaar tijd dit college niet een keer de moeite heeft genomen om een draagvlakmeting te doen onder de omwonenden in de omliggende wijken.
Je als stadsbestuur niet verantwoordelijk voelen om de omgeving te informeren en draagvlak te peilen is ronduit schaamtevol.

Onder geen beding is die verantwoordelijkheid voor de participatie door te schuiven naar de initiatiefnemer van een ontwikkeling. Samen met de SP heeft 50PLUS daarover een motie om dit voor de toekomst van ongevraagde adviezen te voorkomen.

En dat de commissiezaal vol zat bij de inhoudelijke behandeling mevrouw Eskes is geen blijk van participatie maar is een stevige blijk van heftig protest!

Voorzitter, dit initiatief staat niet in ons huidige beleid en de haast is er totaal niet Het is een schande zoals het door de wethouder in de commissie is afgehandeld. 50PLUS Rotterdam zal geen amendementen indienen voorzitter want een slecht toetsingskader blijft zelfs met 10 amendementen nog steeds een waardeloos toetsingskader. Voorzitter dit ongevraagde voorstel ‘Parkhaven’ is wat betreft 50PLUS Rotterdam niet wenselijk.

Delen via: