Onderzoek naar het functioneren van de Wijkteams

29 november 2018

Voorzitter,

 

Er is iets bijzonders aan de hand met het functioneren van de wijkteams.

Enerzijds brengt de rekenkamer een uiterst kritisch rapport uit waarin de vinger op een aantal zere plekken wordt gelegd.

Anderzijds doet de wethouder in de commissie voorkomen dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Tuurlijk, er zijn enkele problemen, maar daar wordt hard aan gewerkt. Gelukkig zitten de wijkteams in het hart van de wethouder, dus daarmee komt het allemaal goed.

In het rekenkamer rapport wordt gesproken over:

  • Rigide gebruik van Analyse,
  • Kwaliteitsverschillen tussen de teams,
  • Groot personeelsverloop,
  • En lang wachten op echte hulp.

Serieuze conclusies die de hulpvragers maar ook de hulpverstrekkers ernstig te kort doen.

Als huisartsen ondersteuning nodig hebben om de weg naar de wijkteams te kunnen vinden, als doorverwijzers steeds met ander personeel te maken krijgen omdat hun ‘vaste’ contactpersoon alweer vertrokken is, dan helpt dat de hulpverlening niet.

Als hulpvragers eenmaal binnen zijn, en dan lang moeten wachten op echte hulp, dan helpt dat de hulpvrager niet.

Als bovendien 80 procent van de hulpvragers schuldenproblematiek heeft, dan is er iets anders aan de hand. En dan is veel van de problematiek armoede gerelateerd en moeten we naast het goed functioneren van wijkteams ook DAAR iets aan doen.

En als wethouder dan de aanbevelingen van het rekenkamer rapport niet overneemt verwacht 50PLUS in ieder geval wel een actieven wethouder die met voorstellen komt om recht te doen aan de voorliggende problematiek. Ik heb een Motie. 

 

De vergadering is via deze link te bekijken.

Delen via: