Het Masterplan Parkhaven niet door laten gaan op deze locatie – Raad

18 februari 2021

Voorzitter,

Een unsolicited proposal. Een term geïntroduceerd door de vriendjes van de heer Kurvers de projectontwikkelaars. Een begrip waarmee de heren en dames ontwikkelaars zichzelf een riante positie hebben verschaft in de wereld van het bouwen. En uiteraard door onze wethouder als vooruitgeschoven post van de projectontwikkelaars in het college warm omarmd.

Een unsolicited proposal is een vrijbrief om alles te doen wat de reguliere wet & regelgeving niet toestaat. Een toestsingskader erbij ontwerpen dat op maat gemaakt wordt voor het desbetreffende ingediende unsolicited proposal. En klaar is kees, de wethouder en daarmee de projectontwikkelaars hebben voor zichzelf een luilekkerland op Rotterdamse bodem gecreëerd.

En zo geschiedde het voorzitter, zo komt de wethouder met een Masterplan Parkhaven op de proppen. Een plan wat allang op de plank lag. Maar welke geen schijn van kans zou maken als we de reguliere wet & regelgeving erop toepassen.

En dat voorzitter brengt mij op het punt waarom 50PLUS het een schande vindt wat er nu gebeurt. Dit is namelijk door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed al in januari 2020 aan de wethouder gezegd. En dit is niet op niets gebaseerd voorzitter. Zelfs die vriendjes van de wethouder en ik noem dat Fakton Consultancy zegt in haar analyse van de unsolicited proposals in het document ‘ongevraagd maar niet ongewenst’ het volgende bij ‘Uitsluitings- en beoordelingscriteria’ en ik citeer:

Op welke type locaties is een UP wenselijk?

Nou voorzitter, en ook het RCE had dat gelezen en gaf de wethouder aan dat het UP Masterplan Parkhaven op de Parkhavenstrook geen wenselijke plek is voor een UP. Ik herhaal voorzitter, geen wenselijke plek is voor een UP zegt het RCE.

Een gerenommeerde autoriteit als het RCE acht het onwenselijk dat er een UP gedaan wordt op de Parkhavenstrook. De RCE zegt dat je eerst cultuurhistorisch onderzoek moet doen en vanuit de randvoorwaarde die dat oplevert met een plan moet komen. En de wethouder schuift dat het advies van de RCE met een pennenstreek terzijde. De wethouder dekt zich in door met een eigen cultuurhistorisch onderzoek van een particuliere instantie Steenhuis Meurs de autoriteit RCE onderuit te willen halen, te schofferen in mijn ogen voorzitter.

Maar dat doet Steenhuis Meurs helemaal niet voorzitter. Nee want ook Steenhuis Meurs is een gerenommeerd onderzoekbureau op dit vlak en die maakt een geweldige analyse die overeenkomt met wat het RCE ook heeft opgenomen. En de conclusie laat Steenhuis Meurs aan de wethouder over want dat was de opdracht van de wethouder.

Ook de commissie Welstand en Monumenten van de eigen gemeentelijke organisatie vindt wat van dit UP Masterplan Parkhaven. En al mag ik niet zeggen van de voorzitter dat de wethouder liegt, de wethouder vertelt in iedere geval niet de waarheid als hij zegt dat Welstand en Monumenten er niet bij betrokken is. Op 25 september 2020 verzoekt namelijk Stadsontwikkeling om een plananalyse aan Welstand en Monumenten. En ook Welstand en Monumenten is negatief voorzitter. De raad kent dit document niet maar via art.10 lid 2 sub e WOB is dat boven water gekomen.

Maar deze wethouder weet van geen ophouden en dus gaat het Masterplan vandaag op democratische wijze met minstens 23 stemmen van de in beton gegoten coalitie besloten worden.

Hier zal 50PLUS Rotterdam dan ook niet aan gaan tornen. Wel twijfelt 50PLUS Rotterdam aan de rechtmatigheid van de inhoud. Deze Parkhavenstrook met haar 4 monumenten met de Euromast als meest markante is het visitekaartje van Rotterdam, vertegenwoordigd de identiteit van de stad en is het icoon van ons toerisme.

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam is niet tegen het bouwen van een megalomaan complex zoals het Masterplan Parkhaven. Maar 50PLUS Rotterdam is tegen het verkrachten van een stukje historie van Rotterdam. Een stukje Rotterdam. Daarom is 50PLUS Rotterdam tegen dit Masterplan Parkhaven op deze locatie. 50PLUS Rotterdam gaat zich beraden of het voorliggende voorstel Masterplan Parkhaven qua inhoud qua locatie wel rechtmatig is.

50PLUS Rotterdam heeft een motie om het Masterplan Parkhaven niet door te laten gaan op deze locatie.

Delen via: