Geweld hoort nergens thuis

30 januari 2020

Voorzitter,

 

Natuurlijk gaat de uitvoeringsagenda ‘Geweld hoort nergens thuis’ voor een belangrijk deel over vrouwen en kinderen.

Maar het is toch jammer en onterecht dat de kwetsbare groep ouderen slechts marginaal aan de orde komen bij Veilig thuis.

Van de 15.000 meldingen bij Veilig Thuis waren er slechts 256 over ouderenmishandeling.

Dat is vreemd want 1 op 20 Rotterdammers dus zo’n kleine 5000 mensen heeft naar verwachting te maken met ouderenmishandeling.

Dat geeft toch wel een gevoel van urgentie dat ook de doelgroep ouderen meer aandacht nodig heeft.

En als dan van de 45 aandachtsfunctionarissen er slechts 2 ingezet worden voor ouderenmishandeling is dat wat 50PLUS Rotterdam betreft te karig.

Juist kwetsbare ouderen verdienen onze aandacht voorzitter.

Vandaar dat 50PLUS een motie daarvoor heeft!

Delen via: