Derde Oeververbinding – Raad

20 oktober 2022

Voorzitter

 

Een goede en adequate infrastructuur ligt aan de basis van elke stedelijke ontwikkeling

Om dus Rotterdam Zuid, een gebied zo groot als Eindhoven, de 5de stad van Nederland, te ontsluiten is een derde oeververbinding nodig

Zeker 30.000 woningen in het sociale en middensegment staan op de rol

Met een daaraan gekoppelde toename van minstens 60.000 extra inwoners op Zuid

 

Daarnaast voorzitter

Als we als Rotterdam mee wil blijven doen als een metropoolstad van formaat

Heeft onze stad dringend een metroringlijn nodig

 

En ondanks dat deze ondergrondse metroverbinding door de gehele gemeenteraad in de vorige raadsperiode is omarmd als dé gewenste derde oeververbinding

Begrijpt 50PLUS best dat deze nu in deze tijden van crisis de wethouder deze verbinding als veel te duur opzijzet

Slordig van de wethouder is natuurlijk wel dat de wethouder voor zijn beurt heeft gesproken

En niet de zorgvuldigheid en respect heeft weten op te brengen

Om de resultaten van de MIRT verkenning af te wachten

 

Dat andere regiogemeentes zo slordig en onverantwoord omgaan met het participatieproces

Ontslaat toch niet onze eigen wethouder om daar wel rekening mee te houden

Ook moet het 50PLUS Rotterdam van het hart

Dat de keuze van een brug of een metrotunnel appels met peren vergelijken is

Dat de wethouder wel een heel erg magere onderbouwing heeft

bij zijn keuze om te komen tot een voorkeursalternatief voor een brug

 

50PLUS is daarentegen wel een degelijke partij

En bouwt zeker geen bruggen op drijfzand

Dus voorzitter

Wil 50PLUS de wethouder toch wat meer inhoudelijke handvatten meegeven

Om de onderhandelingen in het BO MIRT van 10 november in te gaan

 

Randvoorwaarde voor Rotterdam is altijd geweest dat wij als stad

een hoogwaardige snelle infraverbinding nodig hebben

en anders als de wethouder wil 50PLUS die ambitie

in haar keuze toch zo dicht mogelijk benaderen

want tenslotte we bouwen infrastructuur niet voor 4 jaar maar voor 100 jaar

Als dan een metroringlijn voor dit moment te hoog gegrepen is

Laten wij ons toch niet afschepen met een surrogaatoplossing van een brug

Want anders als bij de Erasmusbrug

Die als belangrijkste randvoorwaarde de functie had om de fysieke zichtbaarheid

Tussen twee stadsdelen Zuid met het centrum te laten zien

Gaat het hier gewoon om een zeer functionele verbinding

 

De economie moet draaien

De mensen moeten van A naar B bewegen

De stad moet als een geheel gaan functioneren

En de brug is daar geen alternatief voor

Buiten dat het een recreatieve langzaamaan route zal worden

Gaat het aanleggen van een brug dermate veel nautische problemen geven

Dat het de vraag is of de economie er wel mee gebaat is

En dan hebben we nog maar niet over

Het verruïneren van twee oeverkanten

Van wegraven van een bocht

Cultuurnatuur opdoeken

Pal aansluiten op woningen

Allemaal niet zo chique voorzitter

 

50PLUS opteert daarom voor een alternatief

waar de wethouder ons inziens zelfs niet eens over heeft nagedacht

50PLUS wil graag inzetten op een tramtunnel

Een tramtunnel is simpel en doelmatig

Een tramtunnel zit in de prijsklasse van een brug

Een tramtunnel kan op termijn omgebouwd worden tot eventueel een metroverbinding

Een tramtunnel respecteert de waarde van de twee oeververbindingen

 

Daarom voorzitter

Is 50PLUS Rotterdam tegen een brug

Stemt voor de motie om vooral de omgeving via het omgevingsberaad te blijven betrekken

En heeft 50PLUS Rotterdam een motie om het alternatief van een tramtunnel

Mee te nemen naar het BO MIRT van 10 november

 

 

Delen via: