Coalitieakkoord

5 juli 2018

Voorzitter,

 

Eindelijk na 107 dagen ziet het er naar uit dat er toch tot een college gaat komen.

En voorzitter, de weg naar dit moment is er een waar we als raad niet echt trots op mogen zijn.

Lees de NRC.nl van 26 juni erop na; daaruit is een duidelijk beeld te krijgen van een van de langste en lastigste formatie in decennia.

 

Het gaat over uitsluiting, over polarisatie, over escalatie en vooral over powerplay. Het vertelt het verhaal van het zogenaamde strategisch onderhandelen dat blijkbaar alleen gerechtvaardigd is in oorlog en liefde.

Tja, en deze formatie is zeker geen liefdesverhaal dus het ging hier over een oorlog. Extra vervelend was dat op de achtergrond politiek Den Haag bij de gevestigde partijen mee formeerde. Het waren de mystery gasts die ook zo duidelijk voelbaar waren tijdens de verkiezingscampagne.

 

Voor 50PLUS kan ik het hele gedoe van formeren aan de hand van mijn eigen verstuurde whatsapp aan de griffier in de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 mei duidelijk maken.

Ik citeer:

‘Goedenavond Han, Ik wil graag (net als andere fractievoorzitters naar ik ondertussen begrijp), met hoge spoed het presidium bij elkaar zien komen om over de informatie (of eigenlijk het gebrek aan informatie) te spreken met de informateurs en de fractievoorzitters! Met lede ogen zie ik de afgelopen weken de meest bizarre en onmogelijke constructies ontstaan (terwijl 50PLUS en ook andere partijen daar part nog deel van uitmaken) en ben van mening dat de informatie onder leiding van VVD en GL mislukt is! Het raamwerk blijkt geen richting te zijn om andere te verleiden tot aansluiting te komen en het ontbreekt aan senioriteit bij GL en VVD om met andere partijen tot een gedragen inhoudelijk plan laat staan tot verbonden te komen. Ik verzoek je als griffier om als het enigszins mogelijk is morgen de fractievoorzitters, de informateurs en de burgemeester bij elkaar te roepen om deze impasse (pathstelling zelfs) met elkaar te bespreken en te bezien hoe we in gezamenlijkheid verder gaan! Vr. gr. Ellen Verkoelen 50PLUS’.

De kop van het NRC.nl zat er dus niet ver naast:

Rotterdams formeren: Loopgraven, cabaret en wethouders fetisjisme

Gevolg van die nacht waarin vele partijen zich roerde is bekend en de rest is zoals men zo typerend kan stellen geschiedenis. Wat mij echter wel van het hart moet voorzitter is dat de overgang van informatie naar formatie zeker geen schoonheidsprijs verdiend.

Ten eerste was het de raad die de opdrachtgever was van de informateurs dus was het wel zo respectvol geweest als de partijen die gezamenlijk wilde gaan formeren eerst de raad op de hoogte hadden gebracht in plaats van de pers voor te laten gaan.

Ten tweede, en dat vind ik werkelijk dramatisch, startte de formatie niet met het vooropstellen van die zaken die werkelijk van belang zijn voor de stad en haar inwoners maar ging het over de eigen positie van de partijen.

Niet de armoedebestrijding was van belang maar het aantal wethouders daar ging het allemaal om.

Niet de vraag of partijen elkaar konden vinden in een nieuw economisch klimaat en werkgelegenheid stond centraal, nee de verdeelsleutel van de macht tussen de partijen was veel en veel belangrijker voor de formerende partijen.

10 wethouders waren het bij de start en 10 wethouders zijn het gebleven.

 

Wat betreft 50PLUS zijn 10 wethouders overkill en ook totaal niet te verkopen aan de Rotterdamse samenleving. In de hele geschiedenis van collegevorming is het in Rotterdam niet eerder nodig geweest en is het zeker ook voor deze beleidsperiode niet nodig.

In een tijd waar we uit een ernstige financiële recessie komen en we het geld voor vernieuwing en transitie nog bij elkaar moeten zien te schrapen is elke cent te veel uitgeven zonde. Als er 2 miljoen euro gelabeld voor bestrijding van armoede onder kinderen niet aangewend wordt voor die armoedebestrijding is elke cent extra besteed aan een bestuur van 10 wethouders onacceptabel.

Vandaar dat 50PLUS bij het voorstel van het aantal wethouders een amendement van DENK medeondertekent met het dringende verzoek aan de nieuwe coalitie om minder wethouders in het bestuur te zetten.

Voor wat betreft de inhoud van het coalitieakkoord is er natuurlijk van alles aan te kaarten door 50PLUS. Constructief als 50PLUS is hebben we dat ook in de verkennings- en informatiefase gedaan. U allen heeft daarom gisterenavond een 25-tal moties van de 50PLUS over het coalitieakkoord in uw mailbox ontvangen.

Een drietal kernzaken wil ik graag even aanstippen:

In het voorliggende coalitieakkoord komt het woord ouderen pas voor het eerst in beeld op bladzijde 17.

50PLUS is van mening dat ouderen in deze coalitie tussen wal en schip zal gaan vallen.

Vandaar dat 50PLUS het nieuwe college verzoekt het coalitieakkoord te screenen en door te vertalen naar ook beleid voor ouderen vanaf 50jaar. Deze screening en doorvertaling ziet 50PLUS vooral graag op de thema’s:

  • Wonen voor ouderen
  • Werken voor ouderen
  • Veiligheid voor ouderen
  • Onderwijs voor ouderen
  • Armoede voor ouderen

 

Een tweede kernzaak is dat er duidelijk zichtbaar is in het voorliggende coalitieakkoord dat er veel geld bij elkaar geschraapt moet worden om de uitvoering van alle verschillende ambities hadden en voeten te geven. Nickels en dimes in de vorm van de Rotterdampas, het stoppen van enkele activiteiten en minder financieren van burgerinitiatieven worden als bezuiniging voorgesteld. Peanuts en daar wordt de inwoner van Rotterdam niet erg blij van.

Maar ronduit zorgwekkend vindt 50PLUS dat deze coalitie wil gaan interen op de risicoreserves door het verlagen van het weerstandsvermogen. Daarmee wordt een hypotheek genomen op de financiële toekomst van de stad. Het is goedkoop scoren van deze coalitie om de pot te gaan verteren.

Tenslotte een derde kernzaak die ik hier wil benoemen is dat het coalitieakkoord voornamelijk inzet op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van de stad. De verantwoordelijkheid van de gemeente blijft steeds erg onderbelicht.

Zo zet in de schuldenproblematiek deze coalitie vooral in op het helpen van mensen hoe om te gaan met schulden. Dat de gemeentelijke overheid een van de grootste en zwaarste schuldeiser is wordt vervolgens totaal niet aangetipt.

In een motie verzoekt 50PLUS het college dan ook om de gemeentelijke boetes op schulden van inwoners te stoppen en daarmee een stapeling van schulden op schulden te voorkomen.

Gezien de beperkte tijd die 50PLUS gegeven is om het coalitieakkoord inhoudelijk te becommentariëren heeft 50PLUS het gezocht in constructief het nieuwe college alvast als opmaat naar het nieuwe collegeprogramma, te steunen met de eerste 25 moties.

Bij deze wil ik die allen ineen bij u als voorzitter aanbieden.

Voorzitter, het voorliggende coalitieakkoord is niet erg bondig en krachtig. Het is duidelijk dat er zes plasjes overheen zijn gegaan en dat dit de kernachtigheid zeker niet ten goede komt. Het gaat veel over oude wijn in nieuwe zakken. En helaas is het ook geen akkoord op hoofdlijnen die ruimte over laat aan nieuwe verbonden.

Liever had ik gezien dat deze coalitie een statement van een in dit huis zeer bekend politicus had aangehouden: Een goed coalitieakkoord kan op een a4tje.

Helaas is dat met dit coalitieakkoord zeker niet gelukt.

Logisch want 50PLUS begrijpt als geen ander dat deze coalitie van 6 van de 13 partijen en 23 van de 45 zetels alles op alles moet zetten om geen spaak in het wiel van deze kruiwagen te laten steken.

Tot zover in eerste termijn voorzitter.

 

De vergadering is via deze link terug te kijken.

Delen via: