Bestemmingsplan ‘De Nieuwe Wielewaal’

18 oktober 2018

Voorzitter,

Het was mijn wens om mijn betoog te larderen met een visuele presentatie. Echter 50PLUS Rotterdam is te creatief en te progressief voor deze raad en dat durfden de coalitie niet aan vandaar dat ik in plaats van op deze prachtige schermen een visuele presentatie te tonen de griffier heb verzocht om tegelijkertijd met het afsteken van mijn pleidooi u allen via de mail mijn presentatie te doen toekomen.

Crooswijk, middellandstraat, het oude Noorden, maar ook de Wielewaal, Rotterdam is aan het slopen en slopen.

De gaten vallen in groten getale in de stad en het doet mij als oudere erg denken aan de naoorlogse jaren waar ik als kind ook nog over kan verhalen over hoe de wederopbouw plaatsvond.

Tot op de dag van vandaag hoef ik maar het geluid van de heimachines te horen en ik ben weer terug in de jaren vijftig en zestig!

De woonvisie spreekt over 20.000 sociale huurwoningen slopen, een gruwelbeeld waar 50PLUS Rotterdam nooit aan heeft moeten denken.

En ondanks dat het lang geleken heeft of de woonvisie in beton gegoten leek te zijn is dat gelukkig niet geloochenstraft door de nieuwe coalitie die nu nog 12.000 sociale huurwoningen wenst te slopen.

Uiteraard voor 50PLUS Rotterdam nog steeds een vreselijk doemscenario maar met vooralsnog 1 zetel heeft 50PLUS Rotterdam daar weinig invloed op en zijn deze aantallen sloopwoningen vastgesteld door de gevestigde orde.

Wat niet is vastgesteld en waar niemand van ons in de raad op dit moment enige vat op heeft is hoe die sloop nu plaatsvindt, waar dat plaatsvindt en wat dit nu exact bijdraagt aan de doelstelling van de sloop. Zijn we op schema, lopen we achter, wordt er op de juiste locaties de juiste (huur)woningen gesloopt? Hoe past dit alles nu in de tijd en wordt er met risico’s van recessie, Amsterdamse invloeden ed. rekening gehouden.

Tientallen vragen die 50PLUS in een Motie Master uitvoeringsprogramma ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ samen met DENK, SP aan het college voorlegt

Een verzoek om de ontwikkeling van sloop en bouw in de wijken van Rotterdam inzichtelijk te maken alvorens de sloopkogel op die woningen terecht te laten komen.

Het zal Crooswijk niet meer helpen, het zal de gestarte sloop in de Wielewaal niet doen stoppen maar het zal een enorme onrust bij veel bewoners die wonen in de nog te slopen huurwoningen wel wegnemen.

En voorzitter dat is de kern van het betoog van 50PLUS Rotterdam, het recht van een woning, het hebben van een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte van elk mens.

Natuurlijk is alle sloop niet fout en natuurlijk is het duidelijk dat er veel slechte sociale woningen vervangen moeten worden. Daar gaat 50PLUS niet voorliggen maar 50PLUS wil wel dat het in samenspraak met de oorspronkelijke bewoners gebeurd, dat de betrokkenheid van de bewoners geborgd wordt en dat de gemeente daar oog voor heeft.

50PLUS is dan ook benieuwd of het college in beeld heeft hoe de ontwikkelingen in de gesloopte wijken na de wederopbouw heeft plaatsgevonden.

Daarom de vraag aan de wethouder: Heeft u zicht op welke mensen er zijn komen te wonen in die nieuw gebouwde woningen in bijvoorbeeld Nieuw Crooswijk?

Ook dat is namelijk fout gegaan in de Wielewaal; het bewonersinitiatief van de Unie is niet gelukt omdat de gemeente geen goed actieplan heeft waarin staat hoe ze initiatiefnemers gaat ondersteunen en faciliteren in het ontwikkelen van bouwplannen. De gemeente heeft alleen maar verwezen naar woningbouwcoöperatie. Daardoor waren de initiatiefnemers in de Wielewaal overgeleverd aan Woonstad om hulp te vragen.

En dat is hetzelfde als de kalkoen vragen wat we gaan eten met de kerst. Woonstad heeft natuurlijk in het geheel geen belang bij het ondersteunen van haar eigen concurrentie.

Vandaar dat 50PLUS samen met D66 een Motie heeft ontwikkeld die breed wordt ondersteund. Een verzoek aan het college om inwoners te ondersteunen en te faciliteren om tot alternatieve en coöperatieve woonvormen te komen.

Ook dat zal de Wielewaal helaas niet meer helpen want de frustratie van alle partijen en inwoners zit tot boven het plafond ondertussen.

Daarbij is de Wielewaal ondertussen al zowat voor de helft ontmanteld wat de leefbaarheid van de wijk ook niet ten goede komt, in de commissie kwam dat duidelijk aan de orde.

Voorzitter vandaag stellen we met zijn allen het bestemmingsplan van de Wielewaal vast. Heel belangrijk voor de ontwikkelaars want dat gaat over de infrastructuur, over de wegen, het groen, de riolering. De inwoners hebben er breed over verhaald.

Maar als inwoner heb je daar niets aan.

Als inwoner wil je weten wat er met je woning gebeurd.

Waar je komt te wonen,

En wat het je gaat kosten.

Vandaar dat 50PLUS het college verzoekt om na vaststelling van het stedenbouwkundig plan direct met de bewoners en Woonstad om tafel gaat zitten om te bezien hoe de bewoners bij de plannen van de nieuw te bouwen woningen betrokken kunnen worden, hoe de herhuisvesting is georganiseerd en wie er waar zal komen wonen.

 

Deze vergadering is terug te vinden via deze link

Delen via: