Zeven geschikte Rotterdamse locaties voor de marinierskazerne!

7 juni 2020

Geacht college,

Met grote interesse heeft 50PLUS Rotterdam meerdere artikelen gelezen over de plaatsing van de marinierskazerne waarbij de tendens net als begin dit jaar, toen de Staatssecretaris ook al op het matje moest komen in de Tweede Kamer, is dat zij de Kamer op verkeerde been zette over nieuwe locatie marinierskazerne.

De reden dat 50PLUS Rotterdam grote interesse in deze plaatsing van de Marinierskazerne heeft is dat 50PLUS Rotterdam grote kansen en mogelijkheden ziet voor Rotterdam om als havenstad en huisvester van de Van Ghentkazerne Korps Mariniers. Juist omdat Rotterdam de van Ghentkazerne Korps Mariniers huisvest is het logisch om een extra nieuwe Marinierskazerne als een welkome aanvulling erbij te huisvesten. Zinvol voor het korps Mariniers vanwege de logistieke korte lijnen en de bundeling van kwaliteiten en mogelijkheden maar ook vanwege veel extra werkgelegenheid passend bij een havenstad als Rotterdam.

Nu valt te lezen in het artikel van de Volkskrant geciteerd het volgende te lezen:

‘Kort daarvoor, in september 2018, is ook Rotterdam als alternatieve locatie in beeld gekomen. Onder anderen de Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Kramer wordt hierover op 9 september 2018 tijdens de Wereldhavendagen benaderd door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het idee valt in zulke goede aarde dat CDA-minister Bijleveld er in januari 2019 verder over spreekt met Aboutaleb.
De lijnen zijn daarna kort. Op 29 januari 2019 staat al het eerste ‘topoverleg heroverweging’ gepland. Agendapunt: ‘Bezien welke alternatieven er zijn voor Zeeland (compensatie)’. Vice-admiraal Kramer wordt direct daarna op pad gestuurd om de Rotterdamse optie te onderzoeken en op 8 mei 2019 presenteert hij al een rapport aan Visser over maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de marinierskazerne naartoe kan.’

Het moge duidelijk zijn dat dit 50PLUS Rotterdam zeer nieuwsgierig maakt naar wat hier nu eigenlijk gebeurd is. 50Plus Rotterdam wil dan ook het volgende weten van het college:

 1. Is het college op de hoogte van de artikelen zoals hierboven genoemd?
 2. Zijn er contacten geweest tussen college van B&W en het kabinet zoals hierboven in het Volkskrantartikel2 wordt aangegeven?
 3. Wat is besproken in de contacten tussen burgemeester Aboutaleb en het kabinet (Minister Bijleveld)?
 4. Is het college van B&W betrokken geweest bij het ‘Topoverleg heroverweging’ op 29 januari 2020?
 5. Zo ja wat is er besproken in ‘het topoverleg heroverweging’ van 29 januari 2020?
 6. Heeft vice admiraal Kramer, die op pad gestuurd wordt om de Rotterdamse optie te onderzoeken contact gehad cq samengewerkt met het college van B&W van Rotterdam gedurende zijn onderzoek?
 7. Is het college van B&W op de hoogte van het rapport van vice admiraal Kramer aan Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de marinierskazerne naartoe kan?
 8. Zo ja kan het college van B&W het rapport van van vice admiraal Kramer aan Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de marinierskazerne naartoe kan, aan de gemeenteraad doen toekomen?Zo nee, kan het college van B&W het rapport van van vice admiraal Kramer aan Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de
 9. Zo nee, kan het college van B&W het rapport van van vice admiraal Kramer aan Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de marinierskazerne naartoe kan, bij de Staatssecretaris opvragen en alsnog aan de gemeenteraad doen toekomen?

 10. Wat is de reden dat ondanks het onderzoek welke maar liefst zeven geschikte Rotterdamse locaties oplevert er door het kabinet niet gekozen is voor Rotterdam als huisvestingslocatie van de marinierskazerne?
 11. Is het college van B&W nog in bezwaar gegaan tegen de beslissing van het kabinet om toch niet voor Rotterdam te kiezen voor de marinierskazerne?
 12. Zo ja wat was het resultaat van het bezwaar van het college van B&W?
 13. Zo nee waarom heeft het college van B&W geen bezwaar aangetekend tegen het niet plaatsen van de marinierskazerne in Rotterdam?
Delen via: