Woningnood voor daklozen en huurders!

27 maart 2020

Geacht College,

Het coronavirus heeft bikkelhard toegeslagen in de samenleving, in de straten, de wijken, de steden, in Nederland, in Europa, in de wereld.

Eindelijk na een moeizame aanloop zijn de maatregelen die genomen worden overduidelijk: Mensen moeten binnenblijven of in ieder geval zoveel mogelijk als kan en mensen moeten een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar houden om elkaar niet te besmetten.

Door de coronacrisis mag ook niemand op straat belanden. Daarom hebben minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) samen afspraken gemaakt om nu geen huisuitzettingen te doen. De minister komt met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze coronacrisis. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. In aansluiting op dit statement hebben leegstandbeheerders in een eigen verklaring aangegeven hoe ze omgaan met hun bewoners in deze crisistijd. Voor huurders die ondanks die maatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen, spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren.

50PLUS Rotterdam heeft daarover de volgende vragen aan het college:

1. 50PLUS Rotterdam wil graag op de kortst mogelijke termijn van het college van B&W weten hoe deze afspraken in Rotterdam geïmplementeerd gaan worden?

2. Gaat het college van B&W deze afspraken tussen minister en marktpartijen controleren en handhaven in Rotterdam?

Verder blijft het Leger des Heils aandacht vragen voor onze daklozen2. In Nederland zijn er zo’n 40.000 daklozen waarvan een groot deel zich in Rotterdam (een van Neerlands armste steden) bevindt. Voor deze doelgroep is gewoonweg onmogelijk om binnen te blijven en daarmee behoren ze in deze tijden van coronacrisis tot een van de meest kwetsbare groeperingen. Het Leger schreeuwt om plekken en ruimtes voor deze groep mensen.

50PLUS Rotterdam wil graag het college van B&W erop wijzen dat de afgelopen 2 jaar er heel veel inzet is gepleegd door Vestia in samenspraak met de gemeente om de woningen in Tweebosbuurt leeg te halen. Op dit moment zijn er van de ca. 600 woningen die gesloopt moeten worden zeker zo’n 300 tot 400 woningen leeg. Nog net voor de coronacrisis is er heel veel inzet gepleegd om krakers uit een paar leegstaande woningen te verwijderen.

Deze coronacrisis maakt alles anders en 50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vraag aan het college van B&W:

  1. Kan het college van B&W gezien het gegeven dat er in de Tweebosbuurt minstens 300 tot 400 woningen in behoorlijke bewoonbare staat beschikbaar zijn, druk uitoefenen op Vestia om deze woningen gedurende de coronacrisis beschikbaar te stellen aan daklozen uit Rotterdam en omgeving?
  2. Zo niet wat zijn de overwegingen van het college van B&W om deze uitgelezen kans om de zeer penibele situatie van de Rotterdamse daklozen in deze coronacrisis te verbeteren niet aan te grijpen?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

Delen via: