Win-win situatie met legale onderhuur; Leren van 020

25 maart 2019

 

Geacht College,

Dakloos raken, je huis kwijtraken is soms dichterbij dan je denkt. Bij een scheiding, bij het verlies van je baan, bij het opdrogen van je klussen als ZZP’er, bij het opzeggen door je huisbaas van het tijdelijke huurcontract. Je kan zo letterlijk op straat komen te staan. En lang niet iedereen heeft een netwerk om zich heen waar ze dan bij terecht kunnen. Hooguit een paar dagen op de bank slapen, wellicht.

Aan de andere kant zijn er veel mensen, die een kamer over hebben en best wat extra inkomsten kunnen gebruiken. Als zij in een sociale huurwoning van een corporatie wonen, dan is een kamer verhuren echter meestal niet toegestaan.

In Amsterdam is er sinds 4 jaar het project ‘Onder de Pannen’, ontwikkeld door de Regenbooggroep; de grootste aanbieder van informele zorg in de hoofdstad.
‘Onder de Pannen’ brengt mensen die snel tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben en mensen die een kamer willen verhuren bij elkaar.

Om dit mogelijk te maken wordt er in Amsterdam samengewerkt met de gemeente, afdeling WPI (Werk, Participatie en Inkomen) en met de Amsterdamse woningcorporaties. Daardoor is kamerverhuur onder bepaalde condities, ook bij sociale huurwoningen dus toegestaan.

‘Onder de Pannen’ regelt alles. Zij screenen de potentiele onderhuurders. Zo komen mensen die in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang niet aanmerking, alsmede mensen met een psychische of verslavingsproblematiek. De bedoeling is dat de onderhuurders binnen een jaar hun leven weer zo op orde hebben dat ze weer zelfstandig een eigen woning kunnen betrekken.

De ervaring in Amsterdam is dat er vooral veel mensen met alleen een bijstandsuitkering (WWB) een kamer ter onderhuur aanbieden. Ze houden er toch wat meer inkomsten aan over. Het is in Amsterdam zo geregeld dat mensen met een WWB-uitkering er niet op achteruit gaan. Ze worden niet gekort op hun uitkering en houden er minimaal 140 euro per maand extra aan over. In Zaanstad is dit zelfs 160 euro per maand.

Want de Regenbooggroep begeleidt inmiddels diverse vergelijkbare organisaties in andere gemeenten in de regio Amsterdam om ‘Onder de Pannen’-projecten op te zetten. Onder andere in Zaanstad.

In Amsterdam is er inmiddels een wachtlijst aan de kant van de mensen die tijdelijk een kamer nodig hebben. Dit geeft op zich te denken over waarom er een toename is van mensen die (tijdelijk) dakloos dreigen te geraken.

50PLUS Rotterdam denkt dat het ‘Onder de Pannen’ project ook voor Rotterdam geschikt zou kunnen zijn en zowel voor mensen die een kamer over hebben en wat willen bijverdienen alsmede mensen die tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Daarom heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van het ‘Onder de Pannen’-project?
  2. Zo niet dan ziet 50PLUS Rotterdam graag dat het college zich van het project op de hoogte stelt: www.deregenboog.org/onder-de-pannen
  3. Kan het college inzicht geven in de hoeveelheid mensen in Rotterdam, die van zo’n project gebruik zouden kunnen maken?
  4. Ziet het college na bestudering van het project ‘Onder de Pannen’ mogelijkheden hiervoor in Rotterdam?
  5. Zo ja, hoe en waarom, zo nee, waarom niet?
Delen via: