In de kreukels; nog altijd stijgende werkdruk voor zorgpersoneel

30 januari 2019

 

 

Geacht college,

Het zal u maar gebeuren dat uw vader, moeder of een ander familielid opeens rond de klok zorg nodig heeft. Nu is er een mooi nieuw woon-zorgcomplex, u bent welvarend genoeg om uw familielid hier te plaatsen, maar dit blijkt niet mogelijk te zijn door personeelstekort. Of misschien nog erger, het is wel mogelijk maar de kwaliteit van zorg is dusdanig laag door een stijgende werkdruk bij het personeel dat de cliënt hier alleen maar onder lijdt. Wat nu?

Volgens berichtgeving van de NOS heeft het zorgpersoneel nog altijd te kampen met een stijgende werkdruk, ondanks extra geld vanuit het kabinet. Er was 347 miljoen vrijgemaakt om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Deze krapte zou in 2022 opgelost moeten zijn volgens Minister de Jonge van het CDA. En wat blijkt, een jaar later is de werkdruk in de zorg nog steeds aan het stijgen. Dit komt naar voren uit een onderzoek (herhaling van de opiniepeiling in 2017) van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)1. 17.000 mensen werden naar hun ervaringen in de zorg gevraagd. Opmerkelijk en verontrustend is dat het aantal mensen dat er erover denkt om de zorg te verlaten, gestegen is van 11 naar 13 procent.

Sonja Kersten, directeur van de V&VN geeft aan dat de huidige aanpak niet voor een verbetering van de situatie zorgt. Ook geeft zij aan dat er wel veel wordt gedaan om nieuwe mensen te vinden, maar wanneer er nog steeds sprake is van een hoge uitstroom “dan ben je aan het dweilen met de kraan open”.

Uit het onderzoek blijkt dat als nieuwe werknemers weer vertrekken omdat er weinig begeleiding is en er taken uitgevoerd worden waarvoor de werknemers niet zijn opgeleid, de hoge uitstroom van personeel natuurlijk aan blijft houden. Ook geven de 17.000 werknemers zelf aan dat betere arbeidvoorwaarden, betere werkuren, minder uren aan huishoudelijke en administratieve taken, een betere werkomgeving creëren.

De vraag is wordt er naar de werknemers geluisterd? De verpleegkundigen en verzorgenden weten zelf als geen ander wat werkt en wat niet. In de praktijk wordt er veel te weinig geluisterd naar de werknemer. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt “te weten dat het begint te lukken om meer mensen te werven voor de zorg”. Maar zoals de directeur V&VN aangeeft is het ook vooral belangrijk om te kijken naar de mensen die nu het werk doen en proberen deze mensen te behouden.

Zoals gezegd, na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien de verpleegkundigen en verzorgenden echter nog weinig verschil. Dit is merkwaardig en baart 50PLUS Rotterdam grote zorgen, vooral met betrekking tot een kwestie zo delicaat als zorg. De toenemende werkdruk in de zorg blijft een heikel punt en heeft een negatief effect op de kwaliteit van de zorg. Een grote zak met geld alleen zal het probleem niet oplossen.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het herhaalonderzoek uitgevoerd door de V&VN?
  2. Zo ja dan wil 50PLUS Rotterdam weten of het college gehoor geeft aan dit onderzoek met betrekking tot een plan van aanpak in Rotterdam?
  3. Wat gaat het college doen met het probleem van een nog steeds stijgende werkdruk van zorgpersoneel?
  4. In hoeverre wordt er geluisterd naar de roep van Verpleegkundigen en Verzorgenden? En is het college van plan zorginstanties/werkgevers hierin aan te sturen?
  5. Zijn er concrete plannen in niet alleen het werven van personeel, maar ook zeker het behouden van het personeel? Waar wordt het geld in gestoken?

 

1 https://nos.nl/artikel/2269394-zorgpersoneel-ervaart-nog-altijd-stijgende-werkdruk.html
2 https://nos.nl/artikel/2269394-zorgpersoneel-ervaart-nog-altijd-stijgende-werkdruk.html
Delen via:

Er is nog geen antwoord.