Wanneer keert gemeente het AOW-tegoed uit?

7 juni 2019

Geacht College,

Als een Rotterdammer AOW ontvangt en zijn of haar totale inkomen bedraagt niet meer dan 110% van het wettelijk sociaal minimum, dan heeft deze Rotterdammer recht op het AOW- tegoed. Dit tegoed van € 450,- per huishouden wordt gestort op de Rotterdampas. Het AOW- tegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer.

De gemeente Rotterdam stelt dit AOW-tegoed beschikbaar voor alle Rotterdammers die op 1 maart 2019 recht hebben op AOW en een kleine beurs hebben.

50PLUS Rotterdam stelt het op prijs dat er voor de armlastige Rotterdammers een AOW- tegoed ingezet wordt door de gemeente.

Maar nu bereikt 50PLUS Rotterdam berichten dat Rotterdammers die het AOW-tegoed op hun Rotterdampas aangevraagd hebben wel erg lang op een AOW-tegoed besluit van de gemeente moeten wachten. In eerste instantie komt twee weken na het doen van de aanvraag een ontvangstbevestiging bij de aanvrager binnen om vervolgens een maand later een opschortingsbericht te ontvangen van de gemeente. In dit opschortingsbericht geeft de gemeente aan te streven naar afhandeling van alle aanvragen binnen de gestelde termijn. Maar dat gaat helaas niet lukken want de gemeente heeft meer extra tijd nodig om een besluit te nemen op de gedane aanvraag AOW-tegoed.

Vandaar dat de beslistermijn met maximaal 12 weken wordt opgeschort. Uiteraard doet de gemeente haar best om binnen de afloop van deze opschortingstermijn wel een beslissing te nemen.

Voor 50PLUS Rotterdam is dit een onacceptabele ontwikkeling. Het kan niet waar zijn dat Rotterdammers die het financieel niet breed hebben vervolgens vijf maanden moeten wachten alvorens de € 450,- AOW-tegoed op hun Rotterdampas te zien verschijnen.

50PLUS Rotterdam wil daarom MET HOGE SPOED van het College graag het volgende weten:

  1. Kan het college van B&W aangeven wat de gestelde termijn van AOW-tegoed afhandeling is waar in de brieven van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Directie MOW-tegoeden-unit administratie over gesproken wordt?
  2. Is het college van B&W op de hoogte van het feit dat er tot 5 maanden gewacht moet worden om het AOW-tegoed te kunnen ontvangen op de Rotterdampas?
  3. Kan het college van B&W aangeven wat ze gaat ondernemen om deze onacceptabele afhandelingstermijn op de kortst mogelijke termijn te gaan versnellen?

Omdat het niet ongewoon is dat de beantwoording van schriftelijke vragen soms zelfs langer duren dan bovengenoemde opschortingstermijn van 12 weken doet 50PLUS Rotterdam hier een dringend verzoek om dat met deze vragen niet zo te laten zijn.

En meer nog als de beantwoording van de vragen aan 50PLUS Rotterdam is het van belang dat de beslistermijn over het AOW-tegoed voor Rotterdammers snel gebeurt.

Delen via: