Waar gaat Woonstad 721 woningen slopen?

7 maart 2022

Geacht college,

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Woonstad sloopt 1200 woningen komende vier jaar’ in Dagblad010?

 

  1. Hoe verklaart u dat in de wethoudersbrief dd. 6 oktober 2021, waarin een opsomming is gegeven ‘van de projecten tot en met 2025 waar woningen gesloopt worden of waar woningen zodanig gerenoveerd worden dat bewoners moeten verhuizen’ het aantal te slopen woningen niet verder telt dan 479?

 

  1. Bent u het met mij eens dat derhalve onduidelijk is dat Woonstad (1200 min 479 =) 721 woningen van plan is te gaan slopen, waarvan vooralsnog onbekend om welke woningen dat gaat?

 

  1. Kunt u aangeven om welke 721 woningen van Woonstad het gaat?

 

  1. Op wat voor termijn kunt u daarover opheldering verschaffen?

 

  1. Geschiedt het aanwijzen van de voor sloop in aanmerking komende woningen van Woonstad in overleg met de Klantenraad Woonstad?

 

  1. Zijn de Woonstadwoningen gelegen in de Dijkstraat en Speelmanstraat in Kralingen West een – zeg maar – serieuze kanshebber om de komende vier jaar te worden gesloopt?

 

  1. Klopt het dat u geen enkele garantie kunt geven dat deze in 1949 gebouwde, van trespaplaten voorziene portiekwoningen behouden kunnen blijven?

 

  1. Hebben – behalve Woonstad – andere Rotterdamse woningcorporaties ook verlangens om woningen (die niet zijn vermeld in de wethoudersbrief van 6 oktober 2021) te slopen?

 

  1. Om hoeveel en om welke woningen gaat dit?

 

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.