Vragen aan Feyenoord BVO

24 juni 2021
 1. Mandaat Voormalig President-Commissaris Hoetmer heeft destijds namens de BVO zijn handtekening namens Feyenoord bij de Position Paper gezet. De rechtsgeldigheid is laatst in de media openlijk ter discussie gesteld. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen bij Feyenoord m.b.t. het stadion? NIET BEANTWOORD
 2. Persoonlijk belang: Ontvangt u bij doorgang van het nieuwe stadion een persoonlijke prestatiebeloning of vergelijkbaar? Zo ja, hoeveel is dat? BEANTWOORD
 3. Houding en gedrag BVO: Feyenoord is een van de initiatiefnemers en opdrachtgevers voor Feyenoord City. In het proces wordt u echter een gebrek aan leiderschap en zichtbaarheid verweten, zeker ook door uw afwezigheid bij de vorige meeting met de raad. Is deze houding en gebrek aan sensitiviteit ook exemplarisch en daarmee veroorzaker voor uw slechte verstandhouding met het legioen. NIET BEANTWOORD
 4. Draagvlak: Deze week hebben wij uit het voor Nederland ongekende aantal van 600 aanvragen 60 insprekers ontvangen die voor 98% op basis van gedegen dossierkennis en goede argumenten tegen het plan voor het nieuwe stadion waren. Wat zegt dit voor u over het draagvlak? Waarom luistert en doet u niet eerst wat met deze kritiek voordat u doorgaat met het nieuwe stadion? NIET BEANTWOORD
 5. Draagvlak vervolg: U lijkt deze kritiek vaak en weg te zetten als sentiment en heeft het onterecht over een stille meerderheid. Hoe weet u dat dat kritische supporters geen meerderheid is terwijl zelfs de officiële Feyenoord supportersvereniging zich tegen de plannen heeft uitgesproken? Heeft u concrete onderzoeken gedaan naar de wensen van de huidige supporters /sk houders (volgens veel supporters is de enquete Feyenoord City niet representatief)? Heeft u concreet in beeld hoeveel er gaan afhaken en hoeveel nieuw publiek er zal komen? Zo, ja show the facts. Zo, nee waarom weet u dat soort essentiële zaken waarmee de buca staat of valt niet NIET BEANTWOORD
 6. Draagvlak vervolg: gaat u nog een onafhankelijk draagvlakonderzoek middels een gevalideerde enquete doen onder de supporters NIET BEANTWOORD
 7. Draagvlak vervolg:Waarom geeft u geen duidelijkheid over het seating plan en de kosten voor supporters? Welk effect heeft het wel of niet communiceren volgens u op het draagvlak? Hoe kijken supporters volgens u naar het ontwerp van het stadion? NIET BEANTWOORD
 8. Draagvlak vervolg:Veel insprekers noemden de slechte verstandhouding van u met de supporters. Afgelopen week is weer gebleken dat het door u genoemde ‘ruwe randje’ enorm betrokken is, heel veel kennis over dit dossier en algemene expertise in huis heeft. Waarom lukt het u maar niet om deze potentie te benutten voor de club? En waarom zet u daar niet meer op in? NIET BEANTWOORD
 9. Kosten stadion: Waarom werkt u mee aan van de duurste stadions in Europa, terwijl de Nederlandse competitie en u met Feyenoord als belangrijkste bespeler zowel op het veld en qua begroting verre van dat hiervoor vereiste niveau hoge Europese niveau presteert? NIET BEANTWOORD
 10. Business Case: Voelde u druk van gemeente of andere partijen om akkoord te gaan met de business case? BEANTWOORD
 11. Business Case: Waarom bent akkoord gegaan met de business case terwijl de financiering niet rond is, de bouwkosten niet rond zijn en het bovenal niet voldoet aan de door u zelf gestelde ambities en eisen? (Het is niet voldoende om de concurrentie in te halen| De 25 miljoen fee is niet gegarandeerd! De fee is niet gecorrigeerd voor indexatie!) NIET BEANTWOORD
 12. Business Case: Naast de performance fee schermt u met vele miljoenen uit aanvullende inkomsten uit transfers (10 mln), Europa (7 mln) en merchandise, partnersships, etc (3 mln) . De club laat (als enige Nederlandse topclub) over de afgelopen jaren een negatief transferresultaat zie en ook het trackrecord van structurele europese deelname ontbreekt. Waar is dit dan op gebaseerd en welk plan ligt hieronder? En als de inkomsten uit het stadion (op basis van de vorige vraag) nauwelijks het verschil maken waarom gebeurd dit nu al niet (met de Kuip)? Geeft u een eventuele upside voor club nu juist niet volledig uit handen aan het stadion? BEANTWOORD
 13. Business case: Waarom heeft de BVO niet een financieel plan om 45 mln in de Kuip binnen te halen en hoeveel haalt de BVO op dit moment financieel binnen? NIET BEANTWOORD
 14. Business Case: Er is veel inhoudelijk kritiek op de aannames van de business case. Zo is bijvoorbeeld de opgenomen bezettingsgraad met seizoenskaarthouders, dagkaarthouders, zakelijk, aandeelhouders en vak op zuid bij elkaar met 95% onrealistisch hoog en niet eerder vertoond. Ook de verwachte groei van horeca en business wordt zelfs door de grootste concurrent bij lange na niet gehaald. Neem daarbij de verminderde draagvlak, de mobiliteitsproblemen en het gegeven dat u (volgens specialist Hypercube) onvoldoende investeert in aankoop van spelers en ook geen concurrerend spelersbudget krijgt om voldoende aantrekkelijk te zijn mee en het wensdenken lijkt compleet. Waarom heeft u dan toch vertrouwen in de business case? En waar is dit op gebaseerd? NIET BEANTWOORD
 15. Business Case: De aannames in het perfect storm-scenario behoren normaal gesproken bij een base case en zijn zeker geen worst-case scenario. De bodemwaarde van 17,5 miljoen is niet gegarandeerd en niet geïndexeerd waarmee in dit scenario de stadioninkomsten zelfs lager kunnen uitvallen dan nu. Vind u dit alle investeringen en risico’s waard? Waarom rekent u niet met een reëel worst case scenario NIET BEANTWOORD
 16. Business Case: Het stadion en Goldman Sachs laten zich bijstaan door ISG. Zij hebben echter een ander belang dan het beste voor de club. Heeft Feyenoord voldoende expertise betrokken om het belang van de club te borgen? Zo ja, door wie en hoe? NIET BEANTWOORD
 17. Financiering: Zou u zelf investeren in het stadion? NIET BEANTWOORD
 18. Financiering: Hoe staat het volgens u met de financiering van het stadion? En welke bedragen zijn 100% zeker? NIET BEANTWOORD
 19. Financiering: Waarom zou de gemeente nu moeten instemmen met een financiële bijdrage terwijl u als club en stadion zelf de boel niet op orde heeft? Vind u dat de gemeente meer moet bijdragen aan het stadion? Bent u van plan om als Feyenoord aan de gemeente een grotere financiële bijdrage te vragen? NIET BEANTWOORD
 20. Financiering: U schermt al langere tijd met gesprekken rond investeerder in de club en dan met name ‘de benen’. Hoe staat het daar concreet mee? Wat kunnen verwachten? NIET BEANTWOORD
 21. Besluitvorming: U noemde eerder dat doorgang van het stadion 50/50 is. Vind u dat geen groot risico om enkel op nieuwbouw te gokken? Waarom weigert u stelselmatig naar alternatieve opties te kijken? NIET BEANTWOORD
 22. Besluitvorming: Indien het nieuwe stadion niet doorgaat. Wat zijn de gevolgen voor Feyenoord? En welke conclusies verbindt u daar voor uzelf aan NIET BEANTWOORD

 

BIJLAGE INPUT SUPPORTERS

Vragen met betrekking tot houding, handelswijze en rol (directie) Feyenoord.

 1. Wie heeft de leiding binnen de club? NIET BEANTWOORD
 2. Krijgt u een bonus als Feyenoord City doorgaat? BEANTWOORD
 3. Wat was reden dat je de vorige meeting niet als belangrijk zag? BEANTWOORD
 4. U voldoet niet aan de eisen gesteld in het positioning paper. Wanneer verwacht u daar wél aan te voldoen? BEANTWOORD
 5. Als je alles van tevoren had geweten, was je dan een Stadion gaan bouwen? NIET BEANTWOORD
 6. Vraag Koevermans maar waarom hij zich alleen maar aan supporters toont als er gebedeld moet worden? NIET BEANTWOORD
 7. Waarom houdt hij zich niet aan zijn woord: 25 miljoen anders gaan we het niet doen NIET BEANTWOORD
 8. Waarom wil u een ander publiek in een nieuw stadion? NIET BEANTWOORD
 9. Kunt u ons uitleggen waarom u uzelf capabel acht deze club te leiden en daarbij dit stadionplan? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t. draagvlak Feyenoord City.

 1. Waarom blijft u de fabel vertellen dat de Kuip op is terwijl TNO aangeeft dat er sprake is van onbeperkte levensduur? NIET BEANTWOORD
 2. Waarom zet u supporters weg als ruw randje, terwijl de afgelopen dagen is gebleken dat dat ruwe randje heel veel kennis over dit dossier in huis heeft. NIET BEANTWOORD
 3. Hebben jullie ooit enquête gedaan naar een nieuw Stadion, wij horen vreemde geluiden?BEANTWOORD
 4. Steevast geeft u aan dat u in gesprek bent met supporters, maar steevast wordt dit ontkend, zelfs door de FSV De Feijenoorder. Kunt u daarop reageren? NIET BEANTWOORD
 5. Wat doen al die aantijgingen vanuit de inspraakprocedure met betrekking tot je (Koevermans) jullie functioneren binnen dit project. “En mark, hoe vind je het zelf gaan?” NIET BEANTWOORD
 6. Wat doet u met kritiek? NIET BEANTWOORD
 7. Hoe gaat u het draagvlak vergroten? NIET BEANTWOORD
 8. Klopt het dat een directielid werkgevers van supporters belt tijdens een conflict? NIET BEANTWOORD
 9. Waarom gaat u een stadion bouwen dat de meerderheid van uw supporters niet wil/ziet zitten? Stel Reactie Koevermans: dat is geen meerderheid! Hoe weet u dat dat geen meerderheid is? Heeft u concrete onderzoeken gedaan naar de wensen van de huidige supporters /sk houders? Heeft u concreet in beeld hoeveel er gaan afhaken en hoeveel nieuw publiek er zal komen? Zo, ja show the facts. Zo, nee waarom weet u dat soort essentiële zaken waarmee de buca staat of valt niet NIET BEANTWOORD
 10. “Heeft het u verrast dat zoveel supporters tegen dit stadionplan zijn of wist u dat al?” NIET BEANTWOORD
 11. Wie is eigenaar van het Communicatie/ Participatie overleg? NIET BEANTWOORD
 12. Wat als het legioen gewoon gelijk heeft, Wat gaat u dan doen? NIET BEANTWOORD
 13. Heeft u signalen van supporters ontvangen dat het communicatie en participatieproces niet liep? Zo ja, heeft u ingegrepen en hoe dan? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan?  NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t business case stadion Feyenoord city.

 1. Waarom hebben jullie deze Business Case goedgekeurd? NIET BEANTWOORD
 2. Wat vinden jullie ervan dat je qua inkomsten onder inkomsten van nu in Kuip kan zakken? NIET BEANTWOORD
 3. Is vergoeding aan BVO gegarandeerd, zo ja hoe dan, en zo nee wat gaan jullie dan doen?BEANTWOORD
 4. We zien dat zaken zijn verschoven van de BuCa van BVO naar Stadion zoals LED-boarding, hoe zit dat, en is die boarding ook verpand? Welke inkomensbestanddelen zijn nog meer verschoven? NIET BEANTWOORD
 5. Wat vinden jullie van uitspraak Hypercube dat Feyenoord failliet gaat met nieuw Stadion zonder voldoende geld op het veld? NIET BEANTWOORD
 6. In2017stelde Hypercube dat de vergoeding vanuit het stadion voor Feyenoord minimaal 25 miljoen euro dient te zijn (in prijzen van 2017). Indien dat het geval is kan Feyenoord concurreren met Ajax en PSV en eens per jaar vijf kampioen worden. Als de vergoeding lager uitvalt komt het stadion mogelijkerwijs in een negatief spiraal, waarbij faillissement niet uitgesloten is. Hoe kijkt u daarnaar? NIET BEANTWOORD
 7. Nieuw Stadion kost disproportioneel veel ten opzichte van uw begroting. Hoe ziet u dat? NIET BEANTWOORD
 8. Wat is de spend-per-head bij Feyenoord nu en wat is de verwachting van de spend-per-head in het nieuwe stadion? Hoe verhoudt dit zich tot de spend-per- head van Ajax en PSV? NIET BEANTWOORD
 9. Waarom heeft u gekozen voor een ‘optredens fee’ voor de bvo? Waarom is er door de BVO niet gekozen voor een huurconstructie. Dan ben je minder afhankelijk van concerten NIET BEANTWOORD
 10. Voelde u druk van gemeente om akkoord te gaan met de business case. BEANTWOORD
 11. Is er rekening gehouden met een grote hoeveelheid afhakers vanwege het mobiliteitsplan? NIET BEANTWOORD
 12. Hoeveel SK houders komen er uit Rotterdam NIET BEANTWOORD
 13. Huidige aandeelhouders kopen nu een stoel af. Dat wordt anders maar kan BVO aangeven hoe anders?NIET BEANTWOORD
 14. Het betreft een privaat project. Waarom zou de gemeente daarin investeren? NIET BEANTWOORD
 15. Waar komt de fanatieke aanhang van Feyenoord te zitten? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t. vergelijk business case stadion Feyenoord City.

 1. Feyenoord haalde in 18/19 al 17,3 mln uit de Kuip. Indexeer je dit met 1,5% kom je al boven de 19 mln uit. Daarnaast is de LED-boarding van 1,3 mln ook verpand oftewel je gaat erop achteruit! Waarom toch doorgegaan? Want opwaarts potentieel zit ook in de Kuip toch? NIET BEANTWOORD
 2. Wat is de goedkoopste prijs voor een seizoenkaart en waar in het stadion zit je dan? NIET BEANTWOORD
 3. Seatingplan: hoeveel gaat grofstoffelijke de plaatsen kosten en waarom is het seatingplan nog niet bekend? NIET BEANTWOORD
 4. Waarom is vernieuwbouw onhaalbaar? NIET BEANTWOORD
 5. Sinds wanneer weet u dat een financieel commitment pas aan het einde van het jaar er is? NIET BEANTWOORD

 

Vragen met betrekking tot financiering stadion Feyenoord City.

 1. CRUCIALE VRAAG: HOEVEEL GAAN JULLIE ZELF IN STADION INVESTEREN NIET BEANTWOORD
 2. Zijn de Vrienden aan de Maas nu weer in beeld, omdat jullie zo snel wilde komen? NIET BEANTWOORD
 3. Hoe is het met het onderzoek van die Amerikaanse partij? NIET BEANTWOORD
 4. Hoe ver staan jullie nu werkelijk met investeerders voor BVO? NIET BEANTWOORD
 5. Hoeveel miljoen zou u zelf in dit plan investeren? En doet u dit? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t ontwerp stadion en bouw stadion.

 1. In één van de stukken is te lezen: De positie van het stadion is qua comfort uitdagend. Vanuit de noordoostzijde (vanaf de Maas) is er een
  relatief grote strijklengte zodat de wind ongehinderd op het stadion werkt en daardoor verhoogde snelheden kent aan de zijkanten, waar de wind het stadion passeert. Aan de zuidzijde wordt dit effect nog eens versterkt door de geplande nabijgelegen hoogbouw. Rondom het stadion treedt naar verwachting geen windgevaar op maar het comfort is zodanig dat er op posities niet goed gezeten of geslenterd kan worden. Wij krijgen alleen maar mooie plaatjes te zien. Kunt u aangeven, zeker in kader van het nieuwe ontwerp, op welke posities niet goed gezeten of geslenterd kan worden? NIET BEANTWOORD
 2. Is er bij het optimaliseren van de constructie afgeweken van eisen waarmee invulling wordt gegeven aan de BREEAM ambitie? NIET BEANTWOORD
 3. Wordt er deterministisch of probabilistisch gepland en geraamd? NIET BEANTWOORD
 4. De uitkomsten zijn onderdeel van de vergunningsaanvraag. Inmiddels lezen we in de voortgangsrapportage dat de gebouwafmetingen en constructies aangepast zijn vanwege ontwerpoptimalisaties. Kunt u uitleggen of dit impact heeft op de vergunningen aanvraag? NIET BEANTWOORD
 5. Op basis van de thans beschikbare sonderingen, deels op het land en deels in de Maas, is een advies opgesteld door Royal Haskoning voor de toe te passen paalsystemen. Dit advies moet in een later stadium gevalideerd worden na het beschikbaar komen van aanvullende sonderingen waar men nu niet kan sonderen in verband met bestaande bebouwing of waar besloten is om het aantal sonderingen in het water te beperken in verband met de hoge kosten per sondering. Hoe houdt u er rekening mee dat het ontwerp anders uitvalt, zodra er meer bekend is over de bodemgesteldheid. En dan bedoel ik zowel in tijd als geld? NIET BEANTWOORD
 6. Royal Haskoning rapporteert “Als gevolg van de ligging van het stadion moet er relatief veel over het spoor worden gebouwd wat veel druk op het budget geeft. Hierbij heeft de interactie met nabijgelegen stakeholders (Waterschap voor de primaire waterkering en Evides voor de Transportleidingen) ook invloed gehad omdat dit tot tegenstrijdige maatregelen leidde. Ook hier is een ontwerp gerealiseerd dat aan alle stakeholders tegemoet komt al moet de goedkeuringsprocedure daartoe nog wel doorlopen worden;” Kunt u uitleggen wat er bedoeld wordt met goedkeuringsprocedure? Bedoelt u daarmee de PRC-00055 van Prorail? Nu blijkt dat er wederom vertraging is, heeft dat invloed op het de doorlooptijd van de goedkeuringsprocedure? NIET BEANTWOORD
 7. Royal haskoning noemt het nieuwe stadion “een omvangrijk en qua vorm grillig ontwerp”. Windhinder en mogelijk windgevaar spelen een nadrukkelijke rol bij het ontwerpen van het concourse. Bent u daarvan op de hoogte? NIET BEANTWOORD
 8. Versobering in verband met de stijgende kosten leidt tot het niet kunnen bewerkstelligen van alle eisen van het oorspronkelijk pakket van eisen. Wat is daar de consequentie van? En is het al zo ver? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t gebiedsontwikkeling.

 1. Feyenoord City heeft gebiedsontwikkeling bij een nieuw stadion betrokken om de gemeenteraad enthousiast te maken om te participeren. Hoe kijkt u naar gebiedsontwikkeling, als de primaire wens van de BVO alleen een nieuw stadion betreft? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t. de Kuip.

 1. Wat is uw gevoel bij de Kuip? BEANTWOORD
 2. Betaalt u huur voor De Kuip en vindt u (daarom) dat stadion meer moet doen aan onderhoud aan het stadion voor uw supporters? Dakgoten lek, toiletten overspoelen, etc. NIET BEANTWOORD
 3. Is er nog plek aan het veld voor de huidige supporters? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t. sportieve en financiële prestaties

 1. Wat is jullie visie op het voetballandschap voor de komende 5 jaar? NIET BEANTWOORD
 2. Wat als de beneliga of het gesloten systeem van de uefa doorgaat? Gaan we dan ook elk jaar Europees voetbal spelen? NIET BEANTWOORD
 3. Als je moet kiezen tussen geld op het veld, of stenen in plaats van benen? NIET BEANTWOORD
 4. Hoe kan het dat AZ met een kleiner stadion veel beter presteert als Feyenoord? NIET BEANTWOORD
 5. In 2017 was Feyenoord PSV voorbij, waar is het misgegaan? NIET BEANTWOORD
 6. Hoeveel heeft BVO nodig om landskampioen te worden? BEANTWOORD
 7. Wat is reden van tegenvallende transfer resultaten? NIET BEANTWOORD
 8. Is een nieuw Stadion wel nodig om geld te verdienen? NIET BEANTWOORD
 9. Gefocust op het transferbeleid voor Koevermans: Als wij ook gaan investeren in stenen, waar blijft het investeren in de benen? NIET BEANTWOORD
 10. Waar is het scoutingsapparaat nu mee bezig? Hoe zijn de resultaten van deze afdeling de afgelopen jaren? Idem dito van de technische manager. NIET BEANTWOORD
 11. Waarom kunnen andere clubs wel een speler verkopen voor meer (zie AZ)? NIET BEANTWOORD
 12. Wat is de reden dat wij op het gebied van ‘investeren in benen’ zwaar achterlopen met de rest? Zelfs AZ, Utrecht en Vitesse hebben een betere scouting/transferbeleid NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t. (complexiteit) organisatie Feyenoord-familie.

 1. Kun je jullie organisatiestructuur omschrijven? NIET BEANTWOORD
 2. Wat zijn jullie overlegstructuren? NIET BEANTWOORD
 3. Hoe staat het met één Feyenoord? Zijn er niet te veel verschillende belangen om tot een beleid te komen? NIET BEANTWOORD
 4. Waarom willen vrienden aan de Maas zich niet onderwerpen aan een BIBO toets? NIET BEANTWOORD

 

Vragen m.b.t functioneren directie en bestuur BVO.

 1. Wat is het beste wat u ooit voor Feyenoord heeft gedaan? NIET BEANTWOORD
 2. “Waarom, denkt u, vinden zoveel mensen u ongeschikt voor uw functie? (u zei dit eerder zelf in interview) NIET BEANTWOORD
 3. Hoe kijken jullie als management naar de wet topinkomens? NIET BEANTWOORD
 4. Hebben jullie je targets behaald vorig jaar? NIET BEANTWOORD
 5. Is het waar dat er een ontslagvergoeding van 1 miljoen euro in uw contract is opgenomen? Bent u bereid dit contract te tonen? NIET BEANTWOORD
 6. Vindt u ook dat men vooral moet doen waar men goed in is? en zo ja: serveer dit plan dan af! U blijft toch tennisser tenslotte. NIET BEANTWOORD
Delen via:

Er is nog geen antwoord.