Vervoer ook voor ouderen!

8 juni 2020

Geacht college,

Sinds 1 juni mogen wij met het dragen van een mondkapje weer gebruik maken van het openbaar vervoer. Het vervoer van ouderen en gehandicapten start echter nog niet op. Ook de wijkbus mag nog niet rijden. Veel ouderen hebben door de intelligente lockdown al veel van hun ritme en leefpatronen moeten missen en ze lijken ook nu weer achteraan te staan.

Het bevreemd 50PLUS Rotterdam dat het vervoer van de ouderen in Rotterdam nog niet mogelijk is. Het is daardoor nog steeds niet mogelijk om je partner in het verpleeg- /verzorgingstehuis te bezoeken, al dan niet in een speciale bezoekersruimte. Ook is het op deze manier nog steeds niet mogelijk om op visite te gaan, de noodzakelijke boodschappen te doen of het graf van een dierbare te bezoeken, om maar een paar voorbeelden te noemen.

50PLUS Rotterdam realiseert zich dat de groepen die worden vervoerd door Trevvel of de wijkbus zeer kwetsbare groepen zijn. Maar er is deze groepen al zoveel ontzegt door het niet zelfgekozen isolement en zij hunkeren naar contact.

50PLUS Rotterdam heeft dan ook de volgende vragen voor het college:

1. Kan het college aangeven welke groepen er momenteel vervoerd mogen worden door Trevvel?

  1. Welke beschermende maatregelen zijn er in plaats voor de personen die vervoerd worden?
  2. Kan het college aangeven of het klopt dat Trevvel en de wijkbussen nog beperkingen hebben in de groepen die zij mogen vervoeren?
  3. Zo ja, Welke redenen heeft dit beperkt vervoer?
  4. Kan het college aangeven wanneer ouderen en gehandicapten weer gebruik kunnen en mogen maken van Trevvel en de wijkbussen?
  5. Vormt de capaciteit van Trevvel of de wijkbussen een beperking voor het vervoersaanbod?
  6. Als dat het geval is op welke termijn denkt het college dit probleem opgelost te hebben?

De overlast die vele ouderen en andere doelgroepen ondervinden omdat er geen doelgroepenvervoer door Trevvel verricht wordt in deze coronacrisis maakt dat 50PLUS Rotterdam met hoge spoed de antwoorden op haar schriftelijke vragen wil ontvangen.

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.