Veel 75-plussers mobiel beperkt om naar ziekenhuis te gaan!

11 november 2020

Geacht college,

Recent gepubliceerde cijfers van het CBS1 laten zien dat er in 2019 een kwart van de 75-plussers aan hebben gegeven dat zij niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen als dat nodig mocht zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouderen met een slechte gezondheid aangeven dat zij vaker bepaalde gezondheidszorgvoorzieningen niet zelfstandig kunnen bereiken dan personen met een goede gezondheid.

Maar liefst 26% van de 75-plussers gaf aan dat als zij naar het ziekenhuis moesten, zij dit niet zelfstandig te kunnen bereiken. Daarnaast kon 14% niet zelf naar de huisarts en 13% van de 75-plussers kon niet zelfstandig naar de apotheek.

Het gaat hier in het onderzoek om een behoorlijk aantal ouderen. Passen we deze cijfers toe op Rotterdam en haar ouderen dan, gaat het om bijna 25.000 Rotterdamse ouderen die niet zelfstandig het ziekenhuis kunnen bereiken, ruim 13.000 ouderen die niet zelfstandig naar de huisarts kunnen of ruim 12.000 die niet zelfstandig de apotheek kunnen bezoeken. Vooral met het einde van 2020 in zicht, en nu wij midden in de tweede coronagolf zitten inclusief alle corona maatregelingen met alle gevolgen van dien, is het toch beangstigend wat er gebeurt als we niet beter voor onze Rotterdamse ouderen zorgen.

50PLUS Rotterdam schrikt van deze cijfers. Het feit dat zoveel ouderen aangeven dat gezondheids- en andere nodige voorzieningen niet zelfstandig bereikbaar zijn, dringt de vraag op wat dit voor de fysieke en mentale (eenzaamheid) gezondheid van onze ouderen betekent. Nog zorgelijker is dat als deze ouderen gezondheidszorg nodig hebben, zij door hun beperkte mobiliteit zodanig belemmerd worden in het zoeken van deze zorg dat het een ernstig gezondheidsrisico wordt. Wij vrezen vooral wat de consequenties van de beperkte mobiliteit kunnen zijn met als ultiem gevolg dat ze helemaal geen hulp meer zoeken. Dat moeten we als Rotterdamse gemeenten en samenleving niet willen. Zijn de Rotterdamse ouderen die vanwege beperkte mobiliteit zorg mijden wel in beeld?

De cijfers van het CBS zijn uit 2019, van ver voordat corona en haar maatregelen in beeld waren. Wanneer we bedenken welke gevolgen de corona maatregelen voor de mobiliteit betekenen kunnen we alleen maar het ergste vrezen. Zelfs zonder corona maatregelen is zorg krijgen voor veel Rotterdamse ouderen al een groot probleem.

50PLUS Rotterdam maakt zich zorgen over dit gegeven. 50PLUS Rotterdam staat voor goede zorg voor iedereen maar vreest dat de ouderenzorg nog verder onder druk komt te staan.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college bekend met de cijfers van het CBS?
  2. Heeft het college ook overzicht over de cijfers van de 75-plussers die beperkt waren in vervoer naar het ziekenhuis hier in Rotterdam?
  3. Zo ja, wanneer publiceert het college deze cijfers, zo nee waarom niet?
  4. Is het college het eens met 50PLUS Rotterdam dat de cijfers gepubliceerd door het CBS verontrustend zijn, vooral nu er een pandemie heerst?
  5. Hoe wordt de mobiliteitsbeperking van de 75-plussers in Rotterdam gemonitord, zeker gezien de huidige crisis?
  6. Heeft het college zicht op hoe niet of minder mobiele Rotterdamse ouderen nu hun vervoer organiseren?
  7. Welke voorzieningen heeft het college momenteel beschikbaar om minder niet mobiele ouderen naar zorginstellingen te vervoeren?
  8. Is het aantal aanvragen voor vervoersmogelijkheden toegenomen tijdens de corona crisis?
  9. Heeft het college een plan om de mobiliteitsbeperking, tijdens deze corona crisis, aan te pakken? Zo ja, wat is het plan van aanpak?
  10. Zo nee, is het college het eens met 50PLUS Rotterdam, gezien de huidige situatie met de corona crisis, dat er zo spoedig mogelijk een plan van aanpak moet komen en geïmplementeerd moet worden?

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

 

1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/45/kwart-75-plussers-kon-in-2019-niet-zelf-naar-ziekenhuis-als-dat-nodig-was
Delen via: