Toegankelijkheid parkeergarage Kralingse zoom

15 februari 2019

 

 

Geacht College,

Met de rollator of rolstoel op het dak van de parkeergarage staan en dan erachter komen dat de lift naar beneden niet werkt. In diezelfde parkeergarage naar het invalidentoilet moeten en dan ontdekken dat er geen beheerder is om jou de sleutel te geven. Daarover klagen bij de aanwezige RET-medewerker, in de hoop dat het opgelost gaat worden. Maar dan ontdekken dat ook de volgende dag er niets opgelost is. Voor mensen zonder handicap is dit lastig en vervelend, maar is overkomelijk. Voor mensen met een handicap betekent dit dat voor hen de toegang tot een zo normaal mogelijk dagelijks bestaan ernstig in gevaar komt. Je zal maar op tijd op je werk moeten zijn. Of zeer nodig naar het toilet moeten en dat niet meer op kunnen houden. Wildplassen mag niet en kan je een boete opleveren. Bovenstaande zaken zijn niet door ons verzonnen, maar zijn echte ervaringen van Rotterdammers die ons daarover berichten. De feiten spelen zich af in de parkeergarage Kralingse Zoom.

De P+R en parkeergarage Kralingse Zoom is een van de 17 stadsgarages van de gemeente Rotterdam. Vanwege haar ligging is de parkeergrage zeer belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld werken bij de Erasmus Universiteit of op het Brainpark. Onder ander het metrostation Kralingse Zoom zorgt voor goede en snelle verbindingen met andere delen van Rotterdam.

Toegankelijkheid is een van de acht grondbeginselen in het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In 2017 is de Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid met een algemene norm voor toegankelijkheid. 

50PLUS Rotterdam wil de problemen waar mindervaliden in parkeergarages tegen aanlopen aankaarten, inzichtelijk krijgen en meedenken over oplossingen.

Daarom de volgende vragen aan het College:

  1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problemen bij de parkeergarage

Kralingse Zoom?

2. Hoe is de situatie in andere Rotterdamse stadsgarages? Kan ook daar de toegankelijkheid voor mindervaliden in het gedrang komen?

3. Vindt het College het een risico als mindervalide parkeerders geen plek op de begane grond kunnen vinden en naar het dak van een parkeergarage gestuurd worden?

4. Hoe kan er voor gezorgd worden dat er op de begane grond altijd voldoende plek is voor mindervalide parkeerders?

5. Waarom zijn er niet altijd beheerders aanwezig die mensen kunnen helpen als zij naar het mindervalide toilet moeten?

6. Hoeveel beheerders zijn er per parkeergarage?

7. Hoe is de samenwerking met de RET georganiseerd? Dit i.v.m. het doorgeven van klachten van mensen inzake problemen in de parkeergarage, zoals een niet werkende lift?

 

Delen via: