Te weinig appartementen voor 55-plussers!

21 januari 2019

Geacht college,

Na al die jaren van opvoeden, verzorgen, rennen, vliegen en springen zijn de kinderen eindelijk het nest uitgevlogen. Een verademing voor de ene ouder, en misschien juist het tegenovergestelde voor de andere. Hoe dan ook het gevolg is een empty nest. Een empty nest in een veelal ruime eengezinswoning. Hierdoor ontstaat er een verhuiswens voor de ouderen van 55 jaar tot 75 jaar waarvan de kinderen het huis hebben verlaten en de zogenaamde ‘empty nesters’ worden genoemd.

De nieuwe ‘Omgevingswet’ gaat naar verwachting in 2021 in. De wet beoogt een betere integrale afweging van de vele diverse belangen van inwoners. Daarvoor is er inzicht nodig in de behoeften van de gebruiker van deze omgeving. Een inventarisatie van de wensen en behoeften van de verschillende gebruikers biedt inzicht naar het woongeluk en kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit die kennis kan dan de soorten leefomgevingen voor de diverse doelgroepen inwoners voor de korte en lange termijn vastgesteld worden.

De provincie Zuid-Holland heeft een dergelijke omgevingstest in Zuid-Holland (de zogenaamde ‘Grote Omgevingstest’) uitgevoerd. Daaruit blijkt dat zo’n 35.000 Zuid-Hollandse 55-plussers het liefst willen doorstromen naar een appartement of een kleinere woning in een leefomgeving die geborgenheid en een grotere variatie en betrokkenheid biedt. Echter het beperkte aanbod aan woningen maakt dat ze vaak toch in de ruime eengezinswoning blijven zitten.

‘De Grote Omgevingstest’ constateert dat wanneer de ‘empty nesters’ niet kunnen doorstromen naar de woning van hun voorkeur, er een verstopping op de woningmarkt ontstaat. De test constateert dat de empty nesters (de doelgroep ouderen van 55-75 jaar zonder kinderen) juist en de verhuisbewegingen en daarmee de doorstroming in het woningaanbod een cruciale positie heeft. Alleen al 100.000 rijwoningen in het suburbane gebied van Zuid-Holland worden bewoond door deze groep. 35% van deze groep geeft aan op korte termijn een verhuiswens te hebben. Van de groep ouderen die wil verhuizen geeft ook zo’n 20% aan naar de stad te willen verhuizen.

50PLUS Rotterdam vindt dat Rotterdam zeker het feit dat ouderen een belanghebbende rol spelen in de woningmarkt moet meenemen in haar woningbouwplannen voor de toekomst. In een samenleving waarin de veranderingen zich steeds sneller voltrekken, geeft deze enquête een relevant beeld over de aansluiting van de totale woningvoorraad en de toekomstige vraag.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek en de resultaten van deze ‘Grote Omgevingstest’ van de provincie Zuid-Holland?
  2. In de enquête ‘Grote Omgevingstest’ wordt gesproken over rustige stadswijken. Kan het college aangeven wat het college onder rustige stadswijken verstaat en welke stadswijken in Rotterdam daar volgens het college onder vallen?
  3. De enquête ‘Grote Omgevingstest’ is geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland en geeft veel waardevolle informatie over woongeluk en kwaliteit van de leefomgeving in de gehele provincie Zuid-Holland. De provincie is in samenspraak met de gemeenten verantwoordelijk voor de woonvisies in de gemeente. Wil het college van Rotterdam een aanvullende enquête opstarten voor het specifieke stedelijke gebied Rotterdam in aanvulling op de inventarisatie van de provincie Zuid-Holland?
  4. 50PLUS Rotterdam wilt graag weten van het college of de zogeheten ‘empty nesters’ worden meegenomen in het toekomstplan van woningbouwontwikkeling in onze gemeente?
  5. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de behoefte van deze doelgroep ‘empty nesters’ om naar de stad te verhuizen? Wat zijn de bouwplannen in het centrum voor deze doelgroep?
  6. Zijn er plannen voor eventuele alternatieve woning vormen (zoals bv. het delen van gemeenschappelijke voorzieningen) om te voldoen aan de wensen van deze groep ouderen van 55-75 jaar zonder kinderen? Waarbij er toch nog wordt gedacht aan de diversiteit en mobiliteit van het stadswonen?

 

 

Delen via: