Sneller, goedkoper en gezonder: de fiets is hip!

17 augustus 2018

 

 

Geacht college,

Steeds meer Rotterdammers ruilen de auto in voor de fiets. Het fietsverkeer is de afgelopen tien jaar in Rotterdam gegroeid met ruim zestig procent. De populariteit van de elektrische fiets groeit snel, met name op de langere regionale ritten.

Rond de 160.000 Rotterdammers pakken dagelijks hun fiets. Nog eens 200.000 Rotterdammers doen dat wekelijks. Zo’n 160.000 Rotterdammers fietsen nooit. In de eigen monitor van de gemeente fietsen de Rotterdammers dagelijks gezamenlijk zo’n 27 keer de wereld rond! Een leuke metafoor in een wereldstad waar zo’n 175 nationaliteiten samenleven;-)

Er zijn wel sterke fietsverschillen tussen de wijken. Bewoners in het centrum, Hillegersberg – Schiebroek, Kralingen – Crooswijk en Noord fietsen relatief vaak. Op de Zuidoever gebruikt de helft van de bewoners wekelijks de fiets. Ruim de helft van de bewoners in Feijenoord, IJsselmonde, Charlois en Hoogvliet gebruikt de fiets bijna niet. Dit geldt ook voor de bewoners van Delfshaven en Prins Alexander. Op Zuid verplaatsen de bewoners zich gemiddeld minder vaak per fiets, maar gaat men vaker lopen of neemt men de auto.

De redenen voor Rotterdammers om wel voor de fiets te kiezen, is vooral om naar sportclubs en winkels te gaan. Bewoners in de wijken in Rotterdam-Noord binnen de ring (Centrum, Delfshaven, Noord, Kralingen – Crooswijk en Nieuw Mathenesse) gebruiken de fiets daarnaast in verhouding ook meer bij het uitgaan. Bewoners op Zuid pakken de fiets vaker om naar werk en school te gaan.

Om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren investeert de nieuwe coalitie de komende jaren in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten en stedelijke regionale fietsverbindingen. Slimmere verkeerslichten moeten zorgen voor een betere stedelijke verkeersregie en er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van P&R- voorzieningen. In totaal wordt er € 14 mln euro in de komende beleidsperiode voor uitgetrokken, staat er in de financiële verantwoording van het coalitieakkoord 2018-2020 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’. Wat betreft 50PLUS Rotterdam had dat best wat meer geld mogen zijn want fietsen is goed voor de verbetering van de luchtkwaliteit, is goed voor de gezondheid van de inwoners en fietsen is een stuk goedkoper als vele andere vervoersmiddelen. Allemaal aspecten die voor alle inwoners van jong tot oud spelen.

50PLUS Rotterdam vindt het dus een nobel streven van dit college dat ze wil zorgen dat fietsers de komende jaren meer snelheid, comfort en ruimte krijgen.

Desalniettemin heeft 50PLUS Rotterdam met betrekking tot het fietsbeleid toch wel zorgen als daarbij aan twee zeer belangrijke randvoorwaarden niet wordt voldaan; veiligheid op het fietspad en parkeermogelijkheden voor de fiets. In onze reactie op het coalitieakkoord heeft 50PLUS Rotterdam er middels een van de 25 ingediende moties ook al aandacht voor gevraagd bij het nieuwe college van B&W.

Veiligheid

Het aantal elektrische fietsen op de weg is enorm gestegen; naar schatting rijden er in Nederland 2 miljoen e-bikes op de weg. De opmars van de e-bike gaat gepaard met een groeiend aantal dodelijke ongevallen met de elektrische fiets. In de eerste vijf maanden van 2017 waren nog 270 e-bikers betrokken bij ongevallen, in diezelfde periode in 2018 zijn dit er 341. Een stijging van ruim 26 procent, concludeert het AD op basis van de nieuwste cijfers van Star, een samenwerkingsverband van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau Via. Bijna 80 procent van de ongevallen gebeurt binnen de bebouwde kom.

De e-bike is bij uitstek geliefd onder ouderen. Het zijn vooral oudere e-bikers die in het verkeer omkomen, blijkt uit nieuwe politiecijfers. Met 87 procent zijn 60-plussers oververtegenwoordigd onder de fatale slachtoffers van ongelukken met elektrische fietsen. Een elektrische fiets is geheel anders in gebruik en gewicht als de gewone fiets. Ouderen moeten leren hoe met e-bikes om te gaan. Net als bij scootmobielen zouden de ouderenbonden in samenspraak met de gemeente hiervoor vaardigheidscursussen kunnen organiseren.

Parkeren

Als er dagelijks zo’n 160.000 Rotterdammers zich met de fiets door de stad bewegen zijn er ook veel stallingsmogelijkheden nodig. De goedkoopste en makkelijkste parkeermogelijkheid is natuurlijk het fietsrek. De gemeente geeft zelf aan dat er zo’n 31.000 fietsrekken zijn door de hele stad heen. Helaas is er maar één buurtfietsstalling in Blijdorp en ook zijn er slechts enkele gemeentelijke parkeergarages beschikbaar om fietsen te plaatsen.

Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit. In Rotterdam heeft het afgelopen jaar 1 op de 100 inwoners bij de politie aangifte gedaan blijkt uit politiecijfers die LocalFocus van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) heeft ontvangen. Daarbij tekent de AVc aan dat in werkelijkheid er vele fietsen meer gestolen worden maar dat de aangiftebereidheid bij inwoners sinds jaar en dag al niet hoog is als het om dit soort diefstallen gaat.

Met de opkomst van de veel duurdere elektrische fiets is het stelen van fietsen nog vele malen lucratiever geworden. De mogelijkheden tot diefstalvrije stalling van e-bikes zal het gebruik van fietsen in de stad vergroten. Omdat senioren in hun bewegingsvrijheid sterk afhankelijk zijn van onder andere elektrische fietsen is de mogelijkheid van veilig stallen dus een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente in de ogen van 50PLUS Rotterdam.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college van plan om in de komende beleidsperiode wederom prioriteit te geven aan het aanpassen van de infrastructuur (bredere fietspaden, zodat het voor de snelle elektrische fietsen makkelijker is om in te halen en minder paaltjes op fietspaden op dat er minder ongelukken gebeuren) om de veiligheid van fietsers te verbeteren?
  2. Kan het college in het coalitieakkoord waar ze aangeeft te gaan investeren in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten en stedelijke regionale fietsverbindingen, deze eigen doelstellingen ook in afrekenbare doelstellingen voor de raad concretiseren? Met andere woorden krijgt het parkeren (alle vormen van fietsrek met beveiligde elektronische fietsklemmen, parkeergarages, buurtstallingen en fietstrommels) van het college voorrang en wat gaat het college in het kader van parkeren realiseren?
  3. Ziet de gemeente er iets in om net als bij scootmobielen in samenspraak met de ouderenbonden voor het gebruik van e-bikes en ouderen vaardigheidscursussen te faciliteren?
  4. Indien de gemeente geen vaardigheidscursussen wil faciliteren kan het college dan aangeven waarom niet?

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.