Schriftelijke vragen over de precies vier(!) jaar oude ‘sloopbrief’ Tweebosbuurt

2 december 2021

Geacht college,

Op 26 februari 2020 besliste de minister van EZK om aanvragen van Vestia voor sloopsubsidies voor de Tweebosbuurt openbaar te maken. In de openbaar gemaakte documenten staat onder meer dat het ‘voor het verkrijgen van een vergunning of een (sloop)melding een vereiste is, dat Vestia een (afgifte)datum van de vergunning of de (sloop)melding moet kunnen invullen’.

Op 21 december 2017 is – zo blijkt uit de documenten – een ‘brief van het bevoegd gezag’ gedateerd1. In deze brief zal, naar50PLUS Rotterdam aanneemt, de gemeente hebben gemeld geen beletsel te zien in de plannen van Vestia om de op dat moment voorziene aanvragen voor de RVV voor de sloop van de Tweebosbuurt in te dienen bij de RVO.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen:

1.  Wordt met genoemde ‘brief van het bevoegd gezag’ een brief bedoeld, die door het college dan wel uit naam van een van de wethouders is geschreven?page1image26997696

  1. Kan het college de brief openbaar maken?
  2. Zo ja kan de raad deze brief dan krijgen?
  3. Zo nee waarom kan de brief niet openbaar gemaakt worden?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: