Rotterdamse LeerWerkAkkoorden, ook voor ouderen?

22 maart 2019

 

Geacht College,

50PLUS Rotterdam heeft de volgende vragen naar aanleiding van de presentatie van de LeerWerkAkkoorden:

  1. Waarom gaat het voor 50plussers met de instrumenten uit de Leerwerkakkoorden nu wel lukken om een baan te vinden?
  2. Wat is de meerwaarde van Hallo Werk voor de oudere werkzoekende met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt?
  3. Wat houden Opstap banen in?
  4. Voor 2019 staan er 100 Opstapbanen op stapel. Er zijn nu nog 35.000 mensen in de bijstand. Waarom niet meer opstapbanen realiseren? Dit lijkt een druppel op een gloeiende plaat.
  5. Hoe gaat gemonitord worden dat mensen die nu via de instrumenten van de leerwerkakkoorden een echte vaste baan krijgen en geen draaideur werkzoekenden worden?
  6. Wat zijn de eisen aan werkgevers, die willen meedoen met de LeerWerkAkkoorden? En dan denken wij met name aan hun historie qua personeels- en ouderenbeleid.
  7. Gaat de gemeente zelf ook via de Leerwerkakkoorden weer meer mensen in vaste dienst nemen, bijvoorbeeld bij de afdeling Werk en Inkomen?

Wethouder Moti heeft aangegeven dat de Leerwerkakkoorden iets extra’s zijn om mensen weer aan het werk te helpen. De reguliere dienstverlening aan werkzoekenden gaat ook gewoon door en er blijft ruimte voor andere experimenten.
Dat vindt 50PLUS Rotterdam positief.

8. Wat gaan al die tienduizenden mensen, die nu nog niet kunnen profiteren van de instrumenten uit de specifieke        Leerwerkakkoorden, qua ondersteuning door de medewerkers van Werk & Inkomen krijgen?

a. Meer Omscholingsmogelijkheden?
b. Meer maatwerk?
c. Een betere bejegening?
d. Meer mogen bijverdienen in de bijstand, via parttime werk bv.?

Delen via: