Proactieve openbaarmaking wethoudersbrieven voor RVV-aanvragen

7 maart 2022

Geacht college,

 

De vier grote Rotterdamse woningcorporaties hebben van 2014 tot medio 2018 voor de sloop, renovatie en nieuwbouw van 13.106 woningen in Rotterdam voor een kwart miljard aan vermindering van de verhuurderheffing aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De duizenden aanvragen voor de Rijksregeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) werden ingediend door Woonstad Rotterdam (5995), Woonbron (3141), Havensteder (1998) en Vestia (1972).

Dit blijkt uit het pdf-bestand, dat op 10 januari 2022 openbaar is gemaakt door de minister van Economische Zaken. Publicatie van het 199 pagina’s tellende document is een gevolg van het WOB-verzoek, dat in november 2018 binnenkwam bij de RVO. Het verzoek werd gedaan door blogger Kees Jonker, tevens kandidaat voor 50Plus Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Bij het omvangrijke aantal RVV-aanvragen moet de hele stapel voor de sloop van de Tweebosbuurt nog worden opgeteld. Vestia diende in 2018 in totaal 755 aanvragen in voor ‘sloopsubsidies’ en overige financiële steun voor renovatie en nieuwbouw in de buurt, die dezer dagen met de grond gelijkgemaakt wordt. Voor de sloop en zogenoemde herstructurering van de Tweebosbuurt kreeg Vestia een bedrag van ruim 18 miljoen euro toegezegd.  Informatie hierover was reeds in 2018 openbaar. En maakte daarom geen deel uit van het WOB-verzoek.

Om de Vermindering Verhuurderheffing te kunnen aanvragen heeft toenmalig wethouder Simons in december 2017 maar liefst negen (!) zogeheten wethoudersbrieven verstuurd naar Vestia. In deze – door u op 31 januari 2022 op verzoek van 50PLUS aan de gemeenteraad openbaar gemaakte brieven schreef de heer Simons, dat hij als bevoegd wethouder bevestigde dat ‘de Gemeente Rotterdam voornemens is om de sloopmeldingen en omgevingsvergunningen goed te keuren’.

 

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen:

 

  1. Waarop baseerde de wethouder zijn voornemens om de sloopmeldingen en omgevingsvergunningen ten behoeve van de zogenoemde herstructurering van de Tweebosbuurt goed te keuren?

 

  1. Heeft de wethouder dit in overleg met en met instemming van het college gedaan? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en waaruit blijkt dat?

 

  1. Kunt u inzage verstrekken in alle overige wethoudersbrieven die sinds 2014 zijn verstuurd naar de vier grote woningcorporaties teneinde de bedoelingen van hun 13.106 RVV-aanvragen tot uitvoering te kunnen brengen?

 

  1. Wilt u voortaan elke wethoudersbrief die uitgaat naar een woningcorporatie proactief delen met de gemeenteraad?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: