Personeelstekort in de zorg

9 september 2021

Geacht college,

page1image30607040

In de Telegraaf van 8 september geeft A. Göbel, huisarts te Amstelveen in een opiniestuk aan hoe groot het personeelstekort in de zorg is[1]. Door dit personeelstekort kost het hem veel tijd en moeite om in zijn werkomgeving een patiënt die zorg nodig heeft te plaatsen in een ziekenhuis of er thuiszorg voor te organiseren. De thuiszorg heeft geen mensen, de crisisdienst heeft geen plek en ook in de ziekenhuizen is het een eindeloos geleur.

Amstelveen, Amsterdam kent waarschijnlijk dezelfde problematiek als Rotterdam, daarom hebben wij van 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het opiniestuk van de heer A. Göbel, in de Telegraaf van woensdag 8 september?
  2. Herkent het college de problematiek van overbezette thuiszorg, een crisisdienst die geen bedden heeft en de ziekenhuizen die geen plaats hebben?
  3. Als het college dit herkent, hoe groot zijn de problemen in Rotterdam? Hoe vaak worden klanten bij de thuiszorg geweigerd, hoe vaak kan de crisisdienst geen hulp bieden en hoe vaak moeten huisartsen leuren om patiënten met acute zorg in een ziekenhuis onder te brengen?
  4. In relatie daarmee, hoe vaak kunnen ambulances patiënten met acute nood niet in de ziekenhuizen van de regio Rotterdam plaatsen?
  1. Wat heeft het college gedaan om het probleem van de overbezette thuiszorg, crisisdienst en ziekenhuizen het hoofd te bieden?
  2. Als het college geen kennis van deze problematiek heeft, is zij van plan om dit probleem te gaan onderzoeken en wanneer dan?
  3. Wanneer het college meent dat deze problemen het probleem zijn van de landelijke overheid, welke acties heeft het college ondernomen om de Rotterdammers de zorg te kunnen laten krijgen die zij nodig hebben?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

[1] Telegraaf

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.