Ouderenmishandeling een pijnlijk gegeven!

14 juni 2019

Geacht College,

Vandaag werd bekend dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Rotterdam met 60 procent is toegenomen. Maandelijks ontvangt het meldpunt ouderenmishandeling van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 20 meldingen. Zelfs met dit aantal meldingen zien we nog maar het topje van de ijsberg. Volgens meerdere onderzoeken heeft een op de twintig 65- plussers te maken met een of andere vorm van mishandeling. Dat kan fysiek geweld zijn, maar ook psychische druk, financiële uitbuiting of seksuele mishandeling.

In Rotterdam zouden met de verhouding van 1:20 ca. 4750 Rotterdammers van 65 jaar en ouder met mishandeling te maken hebben. Een schrijnend gegeven! Met de meldingen wordt slechts bij een kleine groep de mishandeling onderkent en herkent. Hoe groot moet het leed bij al die andere Rotterdammers zijn? Het gaat hier volgens 50PLUS Rotterdam slecht over een topje van de ijsberg.

De daders van mishandeling zijn meestal geen vreemden maar juist vaak een partner, kinderen, kennissen of andere betrokkenen. Vooral overbelaste mantelzorgers zijn zowel psychisch als door financiële perikelen ongewilde potentiële daders. Juist oog hebben voor hun noden en de mantelzorger goed ondersteunen zou veel mishandeling kunnen voorkomen. Want vrijwel niemand kwetst bewust een fragile ouder die vaak het slachtoffer van de mentale en fysieke mishandeling zijn.

Uit de Raadsmonitor Welzijn, zorg en jeugdhulp blijkt dat er in Rotterdam meer dan een miljoen mantelzorgers actief zijn. Van die mantelzorgers zijn er zo’n 7000 ofwel 6% zwaar overbelast en nog eens zo’n dikke 2300 mantelzorgers zijn ‘gewoon’ overbelast. Daar zijn vele redenen voor aan te voeren. De vraag is of het college van B&W deze mantelzorgers die het zo zwaar hebben in beeld hebben.

50PLUS Rotterdam heeft het afgelopen jaar al meerder malen aandacht hiervoor gevraagd. In deze tijd waar de maakbaarheid van de samenleving niet meer door de overheid geborgd wordt, zijn kwetsbare mensen waaronder juist ook de zeer fragile groep ouderen, meer en meer aangewezen op de steun en hulp van de naaste omgeving. Dit legt een stevige en zoals uit alle monitoringsrapportages blijkt eigenlijk een te zware belasting op de mantelzorgers en daarmee op de samenleving.

Wij vragen ons dan ook het volgende af:

  1. Hoe is in Rotterdam de verhouding inwoners van 25 jaar en jonger en het aantal 65 jaar en ouder? Maw hoe groot is het percentage ouderen van 65 jaar en ouder in Rotterdam?
  2. Hoe zijn de cijfers over mantelzorgers die zwaar- en overbelast zijn uit de Raads Monitor tot stand gekomen?
  3. Zijn alle zwaar- en overbelaste mantelzorgers in beeld?
  4. Welke zorg of ondersteuning krijgen ze tot nu toe?
  5. Welke maatregelen heeft het college tot nu toe genomen om mantelzorgers teondersteunen?
  6. Welke maatregelen zijn er specifiek genomen bij het onderkennen van overbelastemantelzorgers?
  7. Welke manieren heeft het college nu ingezet om mishandeling van ouderen tevoorkomen?
  8. Heeft het college zicht op de effectiviteit van die maatregelen?
  9. Kan het college aangeven waarom het aantal meldingen met 60 procent istoegenomen?
  10. Hoe is de verhouding medewerkers bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voorouderenmishandeling ten opzichte van de mishandeling van jeugd en volwassenen (de 65-minner)?
Delen via: