Ouderen slachtoffer van WhatsApp-fraude

28 juni 2020

Geacht college,

De maatregelen in de corona crisis hebben tot effect gehad dat veel ouderen sinds maart thuis zitten. Om toch contact te onderhouden met de kinderen, vrienden en bekenden zijn op grote schaal internetmogelijkheden ingezet. Uit recent onderzoek van de ANBO blijkt dat de helft van de respondenten zegt meer te zijn gaan beeldbellen, 20 procent gebruikt sociale media meer en 9 van de 10 ouderen zijn dagelijks internet gaan gebruiken. Op zichzelf is dit een positieve ontwikkeling voor de ouderen die voormalig digi-schuw waren.

Maar al dat beeldbellen, skypen en whatsappen heeft een keerzijde. Deze week werd bekend gemaakt dat de Fraudehelpdesk in de eerste vier maanden van 2020 zo’n 3.500 meldingen ontving. In heel 2019 waren dat er maar 2.663. Terwijl in 2019 nog maar 12 procent van de melders boven de 65 jaar was, gaat het in 2020 om 25 procent: een ruime verdubbeling van het aantal mensen dat wordt opgelicht. De oplichting vindt plaats via WhatsApp fraude waarbij de criminelen zich voordoen als dienaren in geldnood. Maar ook door phishingmails waarbij via WhatsApp een aanmaning van de Belastingdienst wordt verstuurd in de hoop dat het slachtoffer bijt.

Na een campagne om ouderen tegen misdadigers met babbeltrucs te beschermen wordt het tijd dat er een campagne komt die ouderen beschermt tegen gehaaide criminelen die misbruik maken van de onervarenheid van oudere internetgebruikers. We kunnen onze oudere Rotterdammers die al zoveel leed te verwerken hebben gekregen niet nog verder aan hun lot overlaten.

50PLUS Rotterdam wil dan ook graag van het college weten hoe zij denkt de Rotterdammers en dan in het bijzonder de oudere Rotterdammers te beschermen tegen deze minne vorm van criminaliteit.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de criminaliteitscijfers van de Fraudehelpdesk?
  2. Heeft het college kennis van hoeveel Rotterdammers slachtoffer zijn geworden van deze vorm van criminaliteit?
  3. Heeft het college al maatregelen genomen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden?
  4. Heeft het college al maatregelen genomen om de Rotterdammers en dan oudere Rotterdammers in het bijzonder te beschermen tegen deze vormen van criminaliteit?
  5. Is het college bereidt om een campagne op te zetten gericht op de oudere Rotterdammer voor deze digitale vorm van fraude?

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

  1. https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-wapent-ouderen-tegen-whatsapp-fraude
  2.  https://www.nu.nl/week-van-nutech/6057387/ouderen-steeds-vaker-slachtoffer-van-whatsapp-fraude.html
Delen via: