Ondersteun de mantelzorgers

30 december 2020

Geacht college,

Rotterdam kent vele mantelzorgers, volgens de laatste cijfers uit 2019 bieden 95.000 Rotterdammers meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden mantelzorg aan een andere Rotterdammer. Dat zijn er veel (maar minder dan we op basis van landelijke cijfers mogen verwachten) en we mogen als de gemeente Rotterdam blij en trots zijn op deze onbezoldigde hulpverleners.

Maar het bieden van mantelzorg kost de mantelzorgers ook wat. Het kost onder meer inspanning, vervoerskosten, inkomen, fysieke inspanning en psychische druk. Soms kost het zoveel dat de mantelzorger overbelast raakt. Volgens de cijfers die de wethouder onlangs presenteerde gaat het om 22% van de mantelzorgers die tamelijk zwaar, zeer zwaar en overbelast zijn door de mantelzorg die zij bieden. Dat vinden wij van 50PLUS Rotterdam veel, want 22% van 95.000, dat zijn bijna 21.000 Rotterdammers van vlees en bloed. Dat moeten we niet willen. Deze Rotterdammers verdienen beter en betere ondersteuning.

Naar aanleiding van het voorafgaande hebben wij hebben de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Welke ondersteuning wordt momenteel aan mantelzorgers geboden?
 2. Wordt deze ondersteuning door de mantelzorgers als voldoende ervaren en hoe weet u dat?
 3. Welke ondersteuning wordt momenteel geboden aan Rotterdammers die mantelzorg ontvangen?
 4. Wordt deze ondersteuning als voldoende ervaren en hoe weet u dat?
 5. Biedt die ondersteuning de lastenverlichting of informatie die de mantelzorgers zoeken?
 6. Een bekend probleem van mantelzorgers is dat zij er financieel bij inschieten, Ze gaan minder werken of maken kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Heeft het college onderzocht welke financiële offers mantelzorgers in Rotterdam brengen?
 7. Is er onderzocht of financiële problemen mantelzorgers doen stoppen met mantelzorg of er vanwege te verwachten financiële problemen er niet aan beginnen?
 8. Wanneer niet onderzocht is of financiële argumenten doen besluiten om te stoppen met mantelzorg of er niet aan te beginnen, is het college bereid dit te onderzoeken?
 9. Is het college bereidt om mantelzorgers beter financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld om schuldenproblematiek te voorkomen?
 10. Een van de ondersteuningsmogelijkheden bij mantelzorg is de respijtzorg. Is bekend hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt en/of het aantal beschikbare bedden voldoende is?
 11. Zo ja, maken steeds dezelfde personen gebruik van de respijtzorg of niet?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

Delen via: