Noodkreet stichting Atlas Feijenoord mbt Humanitas deel 2!

12 februari 2019

 

 

Geacht college,

Op 31 januari 2019 heeft 50PLUS Rotterdam een 2-minutendebat aangevraagd over de niet na komen van de toezegging van Humanitas en de wethouder aan de Stichting Atlas dat de stichting op 1 februari 2019 in het nieuwe pand aan de Hillevliet 90 terecht konden. Middels een brief1 aan de leden van de commissie ZOCS maakt de Stichting Atlas dit op 22 januari 2019 kenbaar.

Net voor het 2-minutendebat op 28 januari 2019 stuurt de wethouder een brief2 aan de heer Ikane van de Stichting Atlas met daarin de volgende passage opgenomen: “Ik ben blij te constateren dat de inspanningen van Stichting Humanitas, de eigenaar/ verhuurder van het pand én de aannemer, geresulteerd hebben in een tijdige sleuteloverdracht per 1 februari en ingebruikname per 4 februari van het pand Hillevliet 90, waarmee door Stichting Humanitas is voldaan aan de gemaakte afspraken over het tijdig beschikbaar stellen van een alternatief voor ‘Het Ravennest’.”

Dit was vooralsnog voor 50PLUS Rotterdam voldoende reden om het 2-minutendebat op 31 januari 2019 niet te laten doorgaan. Daarbij heeft 50PLUS Rotterdam wel aangegeven bij de wethouder over de verhuizing van de Stichting Atlas wel terug te komen indien er geen verhuizing op 4 februari 2019 mogelijk was gebleken.

Op 4 februari 2019 is ondergetekende namens 50PLUS Rotterdam op visite geweest in het pand aan de Hillevliet 90 om te aanschouwen of Humanitas en de wethouder de gemaakte afspraken ook waren nagekomen.

Met genoegen heb ik kunnen vaststellen dat er hard gewerkt wordt aan het gebruiksklaar maken van het pand. In de bijlage heb ik een aantal foto’s ervan opgenomen. Pakweg 1⁄4 van het pand kan op dit moment in gebruik genomen worden. Stichting Atlas heeft twee ruimtes gehuurd die beide reeds bruikbaar zijn. Het is goed om te constateren dat er een begin is gemaakt met de overgang van het ‘Ravennest’ naar het pand aan de Hillevliet 90.

Duidelijk is nog wel dat er nog veel moet gebeuren. In de rondgang door het pand was ook zeer zichtbaar dat er nog asbest uit de plafonds verwijderd wordt. De volledige bovenste verdieping is nog niet bruikbaar en zelfs voor publiek afgesloten omdat daar de asbestverwijdering nog in volle gang is.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kan het college aangeven hoelang er nog specifieke asbestverwijderingswerkzaamheden in het pand aan de Hillevliet 90 plaats zal vinden?
  2. Heeft het college er zicht op wanneer het volledige pand aan de Hillevliet 90 beschikbaar is voor activiteiten van huurders?
  3. Ondertussen is het ‘Ravennest’ gesloten. Heeft het college er weet van of organisaties en inwoners die in het ‘Ravennest’ onderdak vonden nu nog niet in het pand aan de Hillevliet 90 terechtkunnen?
  4. En indien dat het geval is waar verblijven die organisaties en inwoners nu dan?

 

 

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7256637/1/s19bb000707_1_38463_tds
2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7276066/1/s19bb001000_2_55317_tds
Delen via:

Er is nog geen antwoord.