Nieuwe woningen toegevoegd aan de woonvoorraad

27 december 2021

Geacht college,

Aan de Spangesekade 197 en 200 zijn – zie bijgevoegde foto’s – recentelijk twee voorheen als garage in gebruik zijnde ruimtes verbouwd tot ‘woningen’. Een WOZ-waarde is niet beschikbaar. Dat komt omdat het in beide gevallen gaat om een ‘pand dat niet (meer) of deels in gebruik is als woning’.

Hierover heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

1. Bent u ervan op de hoogte dat deze garages zijn omgebouwd tot woningen?
2. Is de verbouwing gerealiseerd met goedkeuring van de gemeente?
3. Vindt u het wenselijk dat garages op deze manier worden verbouwd tot woonruimte?
4. Checkt u op enigerlei wijze voor welk bedrag de woonruimten gaan worden verhuurd? 5. Gaat u de gecree╠łerde woonruimten toevoegen aan de woningvoorraad?
5. In welke categorie worden deze woonruimten meegeteld?
6. Komt het vaker voor dat garages dan wel panden die niet in gebruik zijn als woning, worden omgebouwd tot woonruimte?
7. Hoe vaak komt dat voor?
8. Welke maatregelen treft de gemeente als mocht blijken dat het ombouwen van garages tot woningen op illegale wijze is geschied?
9. Kunt u de gemeenteraad informeren over eventuele verdere vervolgstappen tegen eigenaren van garagepanden, die op de manier waarop aan de Spangesekade woonruimte is gerealiseerd, actief zijn?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.